Punctul Albastru la ARTICO – servicii gratuite pentru copii, tineri și mame cu bebeluși refugiați din Ucraina

Blue Dot Artico

Версія українською мовою нижче / Pусская версия ниже
---------

Centrul de sprijin „Punctul Albastru”, deschis de UNICEF în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, este destinat copiilor, adolescenților și tinerilor, precum și mamelor cu copii sugari refugiați din Ucraina. Aici ei pot beneficia de suport informațional și psihologic și să participe la diverse activități de petrecere a timpului liber, de informare și de dezvoltare personală.

Astfel, au fost create spații prietenoase copiilor, tinerilor și mamelor cu bebeluși, unde aceștia pot participa la activități de recreere, creative, sportive, pot apela la grupuri de sprijin și servicii de suport. Toți doritorii de a-și petrece timpul liber interesant și util sau care au nevoie de servicii specializate, sunt așteptați cu drag la centru ARTICO, de luni până vineri, între orele 09:00-17:00. Toate serviciile pentru refugiații din Ucraina sunt gratuite.

Serviciile disponibile:

 • consiliere psihologică;
 • asistență socială;
 • informare și referire la servicii specializate (medic, jurist etc.);
 • grupuri de suport psihologic.  

Activitățile și serviciile pentru copii, adolescenți și tineri includ:

 • spații și activități de joacă cu animatori instruiți;
 • cărți, jocuri pentru copii, jocuri de societate;
 • activități creative (ateliere de desen, muzică, etc.);
 • activități sportive în aer liber (volei, fotbal, badminton etc.);
 • activități de dezvoltare personală și animare a timpului liber (arta comunicării, activități de cunoaștere, meditație, teatru, vizionare de film etc.);
 • activități de informare și documentare (educație pentru sănătate, educație ecologică, educație media, educație financiară);
 • activități de voluntariat și participare (sesiuni de promovare a oportunităților de voluntariat, activism civic și comunitar).

Servicii pentru mamele cu bebeluși:

 • colțul mamei și al copilului, unde acestea își pot alăpta și schimba bebelușii;
 • grupuri de sprijin psihologic;
 • toate serviciile menționate mai sus.

La Centru nu sunt oferite mese, însă beneficiarilor li se pune la dispoziție ceai, cafea și biscuiți.

Punctul Albastru, destinat copiilor, tinerilor și mamelor cu bebeluși refugiați din Ucraina, funcționează de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 169, centrul ARTICO.

Rute de transport (din centru):

 • troleibuzele: 1, 5, 8, 22  
 • autobuzele: 20, 26

Telefon de contact: +373 62 047 211

„Punctul Albastru” de la Centrul ARTICO este un proiect UNICEF, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova.

Centrele de sprijin „Punctul Albastru” oferă servicii de protecție a copiilor și familiilor refugiate din Ucraina. Actualmente, 8 centre „Punct Albastru” oferă servicii mamelor și copiilor refugiați în Moldova, la Punctele de trecere a frontierei din Palanca, Otaci, Leușeni, Sculeni, Centrul de acomodare a refugiaților de la Moldexpo și Centrul „ARTICO”. Până în prezent, 16.000 persoane au beneficiat de serviciile centrelor „Punct albastru”.

Amintim că, centrele de acest tip au fost înființate inițial de UNICEF și UNHCR pentru a oferi servicii esențiale de sprijin și protecție familiilor în timpul crizei refugiaților și migranților din Siria, fiind activate în 2015 - 2016 în Grecia, Macedonia, Serbia, Croația și Slovenia.

---------

Версія українською:


Блакитна зона в ARTICO: безкоштовні послуги для біженців - дітей, молоді та мам з немовлятами з України


Центр підтримки «Блакитна точка», відкритий UNICEF Молдова на базі Республіканського центру дітей та юнацтва ARTICO, призначений для дітей, підлітків та молоді, а також матерів з немовлятами з України. Тут вони можуть отримати інформаційну та психологічну підтримку, взяти участь у різноманітних дозвільних, інформаційних та особистісно-розвивальних заходах.

UNICEF Молдова, Фонд Terre des hommes Молдова та Республіканський Центр для дітей та молоді ARTICO оголошує про відкриття Блакитної зони в ARTICO. Центр підтримки Блакитна зона призначений для дітей, підлітків та молоді, а також матерів з немовлятами з України. Тут вони зможуть абсолютно БЕЗКОШТОВНО скористатися широким спектром допоміжних послуг та розважальних заходів.

Так, для дітей, молоді та мам з немовлятами створено дружні простори, де вони можуть брати участь у розважальних, творчих, спортивних заходах, звертатися до груп та служб підтримки. Усіх, хто бажає цікаво і з користю провести вільний час або потребує спеціалізованих послуг, запрошуємо до центру ARTICO з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 17:00.

Доступні послуги:

 • психологічна консультація;
 • соціальна допомога;
 • інформація та перенаправлення до спеціалізованих служб (лікар, юрист і т.д.);
 • групи психологічної підтримки.

Заходи та послуги для дітей, підлітків та молоді включають:

 • ігрові зони та заходи з професійними аніматорами;
 • книги, дитячі ігри, настільні ігри;
 • творча діяльність (майстерні малювання, музика та ін.);
 • заняття спортом на свіжому повітрі (волейбол, футбол, бадмінтон та ін.);
 • особистісний розвиток та дозвільна діяльність (мистецтво спілкування, пізнавальна діяльність, медитація, театр, перегляд фільмів тощо;
 • інформаційна та документальна діяльність (санітарна освіта, екологічна освіта, медіаосвіта, фінансова освіта);
 • діяльність з волонтерства та участі (сесії з просування можливостей волонтерства, громадянської та суспільної активності).

Послуги для матерів з немовлятами:

 • куточок матері та дитини, де можна погодувати та переодягнути малюка;
 • групи психологічної підтримки;
 • усі перераховані вище послуги.

Харчування в Центрі пропонуватись не буде, але бенефіціарам будуть надані чай, кава та печиво.

Блакитна зона, призначена для дітей, молоді та матерів з немовлятами з України, працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00 за адресою бул. Штефан чел Маре, 169, центр ARTICO.

Транспорт (з центру):

 • тролейбуси: 1, 5, 8, 22
 • автобуси: 20, 26

Контактний телефон: +373 62047211

«Блакитна зона» в Центрі  ARTICO – це проєкт UNICEF, що впроваджується Фондом Terre des hommes Молдова.

Центр підтримки «Блакитна зона» надає послуги із захисту дітей та сімей біженців з України.

В даний час 8 центрів «Блакитної зони» пропонують послуги матерям та дітям біженцям у Молдові, у пунктах перетину кордону в м. Паланка, м. Отач, м. Леушень, м. Скулень, Центрі розміщення біженців у Moldexpo та Центрі ARTICO. На сьогоднішній день послугами центрів «Блакитна зона» скористалося 16 000 осіб

Нагадуємо, що такі центри, спочатку були створені UNICEF та UNHCR для надання необхідної підтримки та послуг із захисту сімей під час сірійської кризи з біженцями та мігрантами, а у 2015–2016 роках активізувалися у Греції, Македонії, Сербії, Хорватії та Словенії.

----------

Pусская версия:


Голубая зона в ARTICO: бесплатные услуги для беженцев - детей, молодежи и мам с младенцами из Украины


Центр поддержки «Голубая точка», открытый UNICEF Молдова на базе Республиканского центра детей и юношества ARTICO, предназначен для детей, подростков и молодежи, а также матерей с младенцами из Украины. Здесь они могут получить информационную и психологическую поддержку, принять участие в различных досуговых, информационных и личностно-развивающих мероприятиях.

UNICEF Молдова, Fundația Terre des hommes Молдова и Республиканский Центр для детей и молодежи ARTICO объявляет об открытии Голубой зоны в ARTICO. Центр поддержки Голубая зона предназначен для детей, подростков и молодежи, а также матерей с младенцами из Украины. Здесь они смогут абсолютно БЕСПЛАТНО воспользоваться широким спектром вспомогательных услуг и развлекательных мероприятий.

Так, для детей, молодежи и мам с младенцами созданы дружественные пространства, где они могут участвовать в развлекательных, творческих, спортивных мероприятиях, обращаться в группы и службы поддержки. Всех, кто желает интересно и с пользой провести свободное время или нуждается в специализированных услугах, приглашаем в центр ARTICO с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Доступные услуги:

 • психологическая консультация;
 • социальная помощь;
 • информация и направление в специализированные службы (врач, юрист и т.д.);
 • группы психологической поддержки.

Мероприятия и услуги для детей, подростков и молодежи включают:

 • игровые зоны и мероприятия с профессиональными аниматорами;
 • книги, детские игры, настольные игры;
 • творческая деятельность (мастерские рисования, музыки и др.);
 • занятия спортом на свежем воздухе (волейбол, футбол, бадминтон и др.);
 • личностное развитие и досуговая деятельность (искусство общения, познавательная деятельность, медитация, театр, просмотр фильмов и др.);
 • информационная и документальная деятельность (санитарное просвещение, экологическое просвещение, медиаобразование, финансовое просвещение);
 • деятельность по волонтерству и участию (сессии по продвижению возможностей волонтерства, гражданской и общественной активности).

Услуги для мам с младенцами:

 • уголок матери и ребенка, где можно покормить и переодеть малыша;
 • группы психологической поддержки;
 • все вышеперечисленные услуги.

Питание в Центре предлагаться не будет, но бенефициарам будут предоставлены чай, кофе и печенье.

Голубая зона, предназначенная для детей, молодежи и матерей с младенцами из Украины, работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 по адресу бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 169, центр ARTICO.

Транспорт (из центра):

 • троллейбусы: 1, 5, 8, 22
 • автобусы: 20, 26

Контактный телефон: +373 62047211


«Голубая зона» в Центре  ARTICO – это проект UNICEF, внедряемый Фондом Terre des hommes Молдова.

Центр поддержки «Голубая зона» предоставляет услуги по защите детей и семей беженцев из Украины. В настоящее время 8 центров «Голубой зоны» предлагают услуги матерям и детям беженцам в Молдове, в пунктах пересечения границы в Паланке, Отачь, Леушень, Скулень, Центре размещения беженцев в Moldexpo и Центре ARTICO. На сегодняшний день услугами центров «Голубая зона» воспользовались 16 000 человек

Напоминаем, что такие центры изначально были созданы UNICEF и UNHCR для оказания необходимой поддержки и услуг по защите семей во время сирийского кризиса с беженцами и мигрантами, а в 2015–2016 годах активизировались в Греции, Македонии, Сербии, Хорватии и Словении.