Să combatem ACTIV violența de gen în școală

Să combatem ACTIV violența de gen în școală

Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței).

Violența este una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă copiii și care le pune în pericol sănătatea fizică și cea mentală, iar o mare parte dintre cazurile de violență se întâmplă în mediul școlar.

România este printre primele cinci țări din Europa în ceea ce privește violența școlară, cu o incidență de 57% a cazurilor de violenta printre copiii de 11 - 15 ani, conform statisticii MEN pentru anul 2016 – 2017. În Moldova, UNICEF raportează că 76% dintre copiii cu vârsta de 2 - 14 ani au parte de metode violente de disciplină și aproape fiecare al doilea adolescent cunoaște un coleg care suferă de bullying la școală. În Ucraina, în 2017, 24% dintre copii au fost victime ale violentei în școli conform raportului UNICEF.

Din acest considerent este necesar să aducem schimbări pozitive asupra violenței în mediul școlar, la nivel de atitudine și comportament din partea copiilor și la nivel de strategii de prevenire și combatere a violenței de către cadrele didactice. În proiectul ACTIV (2021 - 2022) cele trei organizații vor aborda problema violenței de gen (VBG) în școli prin activități destinate pentru 375 de profesori și 250 de elevi din 25 de școli - 15 școli din România și câte 5 din Republica Moldova și Ucraina. În Moldova, comunitățile implicate în proiect vor fi Trinca (raionul Edinet), Făleștii Noi (raionul Fălești), Ștefănești (raionul Florești), Soroca (raionul Soroca) și Nisporeni (raionul Nisporeni).

Scop și obiective

ACTIV își propune schimbarea climatului școlar și reducerea violenței bazate pe gen, prin abordarea cauzelor sale structurale: norme sociale, stereotipuri, prejudecăți, lipsa procedurilor instituționale de intervenție.

  • Proiectul vizează, în primul rând, o înțelegere mai bună a normelor sociale, stereotipurilor și prejudecăților care stau la baza atitudinilor negative. Fiecare țară parteneră va analiza situația din școlile selectate, prin organizarea de consultări ale copiilor și cadrelor didactice. 250 elevi, de 11-15 ani, cu o proporție egală de gen, din cele trei țări, care își vor manifesta interesul pentru participare, vor fi implicați în toate etapele proiectului, pornind de la faza de analiză a situației, identificare și conturarea de răspunsuri și până la implementarea de acțiuni concrete.
  • În acest sens, în fiecare școală vor fi create Comitete Consultative ale Copiilor, care se vor reuni lunar pentru a dezvolta și implementa inițiative pentru combaterea VBG. Părinții, personalul școlar și membrii comunităților vor participa la prezentarea inițiativelor co-create de elevi și la campanii de conștientizare, prin care să înțeleagă rolul important pe care îl au în reducerea violenței de gen în școli.
  • Totodată, 375 de cadre didactice vor participa la analiza situației și vor beneficia de formări. Cadrele didactice își vor consolida competențele și vor dezvolta atitudini favorabile privind egalitatea de gen, transformând climatul școlar din cele 25 de școli vizate de proiect, într-un mediu ce promovează respectul, non-discriminarea, egalitatea de șanse și tratament. 

Proiectul este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes Lausanne – Elveția si Separate Division of Terre des hommes Foundation in Ukraine, și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.