CASTLE: Apel de selectare a unui expert/grup de experți pentru a elabora un program de instruire tematic online privind familiile transnaționale

Fundația Terre des hommes anunță apel selectare a unui expert/grup de experți pentru a elabora un program de instruire tematic online privind familiile transnaționale în cadrul Acțiunii CASTLE - Copiii rămași acasă în urma migrației forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE.

Terre des hommes (Tdh) este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Din 1960, Tdh a contribuit la construirea unui viitor mai bun pentru copiii vulnerabili și pentru comunitățile lor, având un impact prin soluții inovatoare și durabile. Activă în aproximativ 40 de țări, Tdh lucrează cu propriile echipe și/sau cu parteneri locali și internaționali, pentru a dezvolta și implementa proiecte de teren care au îmbunătățit semnificativ viața de zi cu zi a peste patru milioane de copii și a membrilor comunităților lor, în domeniul sănătății, protecției, justiției și ajutorului de urgență. 

Data de începere
Tipul contractului
Contract de prestări servicii
Termenul limită pentru a aplica
Context

Migrația forței de muncă a cetățenilor din Europa de Est către Uniunea Europeană a crescut în mod constant în ultimul deceniu. Dificultățile economice și necesitatea unor standarde de viață mai bune au determinat numeroși cetățeni moldoveni și ucraineni să caute locuri de muncă permanente sau sezoniere în Uniunea Europeană. În timp ce anumite familii migrează in corpore, în multe familii pleacă unul sau ambii părinți/îngrijitori, copiii rămânând acasă, iar, în consecință, numărul familiilor transnaționale este în creștere. În Republica Moldova, 21% dintre copii (150.000) au cel puțin un părinte care locuiește în străinătate, în timp ce 5% dintre copii (35.000) au ambii părinți în străinătate, conform celor mai recente date disponibile. În Ucraina, până la declanșarea războiului, 200.000 de copii erau documentați ca fiind rămași acasă cu un părinte, fenomen care caracteristic pentru până la 25% din copiii din anumite regiuni, conform celor mai recente cercetări.   

România se confruntă cu propria sa provocare internă în ceea ce privește familiile transnaționale, deoarece există până la 350.000 de copii români rămași acasă - cel mai mare număr din Europa. Prin promovarea unor scheme de migrație a forței de muncă care să respecte protecția copiilor, utilizarea de către România a forței de muncă din Republica Moldova și Ucraina va fi mai sigură și mai etică. 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu cinci organizații (Fundația Terre des hommes România, Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Institutul Ucrainean de Cercetări Sociale „Oleksandr Yaremenko” și Academia de Studii Economice din Moldova), implementează acțiunea Copiii rămași acasă în urma migrației forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE (Acțiunea CASTLE). Mai multe detalii pot fi găsite pe: https://fspac.ubbcluj.ro/castleaction/en  

Obiectivul general al intervenției este de a sprijini Republica Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrului de protecție a copiilor din aceste țări și a cunoștințelor familiilor transnaționale privind impactul social și juridic al migrației forței de muncă în Uniunea Europeană. 

Proiectul are o durată de 30 de luni și are următoarele obiective specifice: 

  1. Impactul potențial negativ al politicilor și dinamicii migrației forței de muncă asupra protecției copiilor din Moldova și Ucraina este înțeles datorită unor structuri de cercetare orientate spre soluții. 

  1. Cadrul juridic și cel de politici cu impact asupra migrației forței de muncă din Moldova și Ucraina sunt îmbunătățite pe baza unor dovezi solide de cercetare empirică, inclusiv în ceea ce privește migrația circulară și temporară a forței de muncă. 

  1. Familiile transnaționale și factorii de decizie de la nivel național sunt mai bine informate în privința realităților și aspectelor practice legate de migrația forței de muncă.  

  1. Copiii rămași acasă și familiile lor din Moldova și Ucraina sunt împuterniciți să contribuie la reformarea legislației și a politicilor privind migrația forței de muncă, cu accent pe schemele de migrație circulară și protecția copiilor. 

Descrierea rolului

Activitatea va implica profesioniști/prestatori locali de servicii prin diverse mijloace (o varietate de instrumente de învățare, cum ar fi analize de studii de caz, brainstorming, lucru în echipă, videoclipuri, schimb de experiență și discuții deschise), cu accent pe lucrul cu profesioniștii implicați în comunitățile de practică care reflectă rezultatele cercetărilor actuale privind strategiile eficiente de sprijinire a familiilor transnaționale și îmbunătățirea sistemelor. Prin intermediul materialelor de consolidare a capacităților, partenerii proiectului vor disemina cele mai bune practici, rezultatele cercetării și intervențiile bazate pe dovezi identificate în țările țintă și din alte inițiative implementate la nivelul UE. 

Ca parte a acest consultanțe, expertul selectat va realiza următoarele sarcini sau servicii

1. Elaborarea curriculumului și a manualului de instruire pentru un curs de instruire de 4 ore pentru furnizorii locali de servicii din țările de origine (în Moldova și Ucraina), cu accent pe subiecte precum colectarea de date, consiliere juridică și furnizarea de servicii. Manualul de instruire trebuie să cuprindă minimum 15 pagini și trebuie să fie elaborat în limba română. Expertul va colabora cu un dezvoltator de e-learning pentru a elabora, în baza textului, un curs digital. Cursul de formare de 4 ore va fi tradus în limba ucraineană și va fi livrat de către Tdh Moldova și Tdh Ucraina pentru 125 de furnizori de servicii din aceste țări. 

2. Elaborarea curriculumului și a materialului de formare pentru un curs de formare online de 4 ore pentru furnizorii locali de servicii din țările de destinație (printre care și România), în vederea pregătirii acestora pentru a răspunde în mod corespunzător și a înțelege situațiile cu care se confruntă migranții de muncă care sosesc din Moldova și Ucraina. Acest curs online va fi creat în limba română și tradus în limba engleză și, prin urmare, ar putea fi extins și în alte țări de destinație din UE (de exemplu, Italia, Spania și Portugalia). Manualul de formare trebuie să cuprindă cel puțin 15 pagini și trebuie să fie elaborat în limba română. Expertul va colabora cu un dezvoltator de e-learning pentru a dezvolta un curs digital în baza materialului scris.  

3. Cursul de formare de 4 ore pentru furnizorii locali de servicii din țările de destinație va fi tradus în limba engleză și va fi predat de către expertul selectat pentru 100 de furnizori de servicii din România și din alte țări de destinație în minimum 5 sesiuni online. 

4. Facilitarea a trei sesiuni online de 3 ore cu participanți din România și Republica Moldova, pentru a face schimb de experiență și bune practici și a contribui la crearea unei comunități de practică.  

Expertul selectat va avea acces la cercetarea „Familii fără frontiere în Ucraina și Moldova. Constatări preliminare ale unei cercetări unice privind familiile transnaționale", elaborată în cadrul proiectului. 


Grupul țintă vizat: Autoritățile naționale, regionale și locale (furnizori de servicii locale) din Moldova, Ucraina și România, care vor beneficia de această formare pentru a fi mai bine informate și pregătite să sprijine familiile transnaționale.   


Rezultate scontate 

Rezultatele ar trebui să fie prezentate cel târziu până la 15 noiembrie 2022.  
Rezultatele prevăzute sunt următoarele: 
- 2 programe de formare; 
- 2 programe de instruire în limba română (minimum 15 pagini fiecare); 
- 2 module de e-learning (împreună cu dezvoltatorul de e-learning). 

Sesiunile de formare (minimum 5) și sesiunile de facilitare (minimum 3) vor fi livrate până la 31 martie 2023. Livrabilele prevăzute includ: lista participanților, contactele, consimțământul pentru protecția datelor și a  imaginilor, fotografiile, agenda cursului, designul, rapoartele de formare, chestionarele de evaluare etc. 


Termene prevăzute 

Demararea procesului de consultanță: cel târziu la 15 septembrie 2022
Durata consultanței: 7 luni (cel târziu până la 15 aprilie 2023)

Profilul candidatului

- Expertiză în conceptele familiilor transnaționale și protecția copilului; 
- Experiență vastă în elaborarea materialelor de învățare; 
- Experiență vastă în livrarea și facilitarea atelierelor de instruire; 
- Abilități excelente de scriere; 
- Abilități excelente de facilitare; 
- Abilitatea de a lucra în colaborare cu alte persoane și în termene de timp limitate; 
- Nivel avansat de vorbire a limbii engleze. 

Aplică

Doar persoanele fizice care pot emite facturi cu înregistrare fiscală în Europa și companiile cu sediul în Europa sunt încurajate să aplice. 

Candidații calificați vor trimite dosarul până la data de 12 septembrie 2022 la adresa: rodica.novac@tdh.ch.  


Dosarul trebuie să includă următoarele documente (în limba română): 

  • Scrisoare de intenție care să evidențieze experiența candidatului în domenii de activitate similare; 

  • CV-ul; 

  • O mostră a unei activități similare desfășurate anterior (elaborarea de materiale de formare și curriculmuri, livrare și facilitare a programelor de instruire), inclusiv pe subiectul familiilor transnaționale și a protecției copilului; 

  • Odată cu dosarul de candidatură, solicitantul va indica clar numărul zilelor de lucru pe care le va dedica acestei activități și onorariul preconizat pentru activitatea sa (tarif/zi)

Buget și resurse

Candidatul trebuie să prezinte oferta financiară în care să indice în mod clar costurile totale pentru servicii, pe baza unui tarif zilnic. Prețurile trebuie să fie exprimate în EUR și să includă toate cheltuielile (inclusiv TVA). Oferta financiară nu trebuie să includă costurile legate de deplasări și/sau întâlniri cu partenerii. 

Plata va fi emisă în două tranșe: 
- o tranșă la semnarea acordului - 35% 
- o tranșă la prezentarea și aprobarea ultimului livrabil - 65%. 

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

Dosarele vor fi analizate de trei evaluatori și se vor acorda punctaje finale, folosind următoarele criterii și proporții: 70% pentru calitatea propunerii (experiență/aptitudini dovedite și calitatea portofoliului) și 30% pentru oferta financiară (preț/taxa zilnică). 

Alte informații

Toate persoanele care lucrează cu Terre des hommes se obligă să respecte Politica de protecție a copiilor a organizației.