Proiectul CASTLE – punte de susținere pentru copiii din familii cu părinți migranți

CASTLE retrospectiva

De peste 20 de ani, migrația este un fenomen caracteristic Republicii Moldova. De cele mai multe ori, actorii implicați sunt membrii familiei, părinții care pleacă și copiii care rămân. Pentru a face schimbarea mai ușoară pentru ambele părți, Terre des hommes Moldova a implementat în perioada iunie 2021 – decembrie 2023, proiectul CASTLE.

Conceptul acestuia a fost implementat concomitent în trei țări, de către Tdh România, Tdh Moldova și Tdh Ucraina, fiecare având un public țintă diferit. În țara noastră, proiectul a pus accent pe susținerea copiilor care au părinți plecați peste hotare în scopuri de muncă. Timp de doi ani și jumătate, echipa responsabilă a implementat un spectru larg de activități teoretice și practice. 

Tdh Moldova a furnizat sprijin direct în elaborarea și validarea ghidurilor de interviu, dezvoltate atât pentru copii, cât și pentru părinții sau îngrijitorii acestora. Ghidul a fost discutat în detaliu și ajustat în colaborare cu echipa de tineri co-cercetători. În septembrie 2021, au avut loc două ateliere de consolidare a capacităților pentru tinerii co-cercetători. Acestea au avut ca obiectiv dezvoltarea abilităților participanților, necesare pentru participarea eficientă la procesul de cercetare. Tdh Moldova a avut un rol activ în identificarea și implicarea în focus grupuri a 17 copii părinții cărora lucrează în străinătate. Aceștia au fost familiarizați cu procesul de evaluare și metodologia cercetării. Implicarea le-a dezvoltat abilități practice utile pentru viitor și i-a poziționat ca contribuitori activi în societate. 

Principalele constatări ale cercetării au fost sintetizate în materiale interactive și publicate în trei limbi. Scopul principal al acestor resurse este informarea publicului despre perspectivele copiilor implicații în migrație, experiențele părinților care lucrează în străinătate și punctele de vedere ale autorităților locale cu privire la acest fenomen. 

Deoarece obiectivul proiectului a fost inclusiv să contribuim la îmbunătățirea cadrului legal și politic care afectează migrația forței de muncă în Moldova și Ucraina, în baza unor dovezi solide de cercetare empirică, am organizat sesiuni pentru specialiștii din domeniul protecției copilului. Participanților au lucrat în echipă și au identificat efectele pozitive și negative ale migrației asupra membrilor familiei transnaționale, au identificat soluții și au propus recomandări pentru atenuarea impactului negativ, ținând cont de cel pozitiv.

Am pus accent și pe consolidarea capacităților furnizorilor de servicii din Moldova. Astfel, 105 specialiști din Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, asistenți sociali și angajați din serviciile regionale/municipale de sprijin psihopedagogic, au participat la patru sesiuni. Programul acestora a fost organizat în baza unui curs elaborat de un expert din România, pe care Tdh Moldova l-a adaptat conform contextului din Republica Moldova. 

Ne-am propus să informăm familiile migranților despre realitățile și problemele practice legate de migrația forței de muncă. Pornind de la acest obiectiv, am organizat un curs de informare, la care au participat părinții migranți. Aceștia au beneficiat inclusiv de materiale de instruire concepute de un expert. 

În iunie 2023, la Chișinău, a fost organizată  o conferință care a favorizat colaborarea între instituțiile publice și mediul academic din Ucraina, Moldova și România. Obiectivul principal al acestei întâlniri a fost schimbul de informații utile și abordarea provocărilor stringente, legate de protecția copiilor cu părinți care lucrează în străinătate. Discuțiile celor circa 70 de participanți s-au concentrat pe statistica în creștere a copiilor separați de părinți, care au migrat pentru muncă.

Având la bază metodologia YouCreate, zece adolescenți și cinci profesori au fost instruiți. Scopul activității a fost să dezvolte tinerilor abilitățile necesare pentru a realiza și implementa inițiative locale. În urma sesiunii, aceștia s-au întors în comunitățile lor și au organizat instruiri la rândul lor. Participanții au lucrat la inițiative creative, care au avut la bază arta. În YouCreate CASTEL au fost desfășurate 19 activități, la care au participat aproape 270 de tineri, 120 de părinți și 30 de profesori.

În proiect au fost create și distribuite o multitudine de materiale informative pentru furnizorii de servicii; broșuri pentru familiile migrante și pentru profesioniștii în protecția copilului; videouri de conștientizare etc. Materialele au fost distribuite în ultimele luni ale proiectului, în cadrul unei campanii de informare pentru părinți, îngrijitori și specialiști. 

A fost dezvoltat „Manualul pentru jurnaliști privind reflectarea migrației”, conceput pentru a consolida abilitățile și înțelegerea angajaților din media. Ținând cont de acesta, au fost desfășurate ateliere de instruire pentru 15 specialiști în comunicare și studenți în jurnalism și științe ale comunicării. Aceste sesiuni de formare au oferit informații practice și recomandări pentru îmbunătățirea acoperirii media a fenomenului migrației.

Proiectul CASTLE (2021 - 2023) vizează îmbunătățirea politicilor de protecție și a cunoștințelor privind familiile transnaționale și impactul social și legal al migrației forței de muncă către Uniunea Europeană asupra copiilor rămași acasă urmare a migrației părinților. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (ICMPD) și implementat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și Terre des hommes - Romania, Terre des hommes - Moldova și Terre des hommes - Україна.