Egalitatea de gen ca strategie de abordare a necesităților beneficiarilor pentru 8 organizații din Cahul și Ungheni

EVA_instruiri

În perioada mai – august 2022, opt organizații locale din raioanele Cahul și Ungheni, partenere în cadrul proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, au beneficiat de un program de instruire constituit din 5 module la tema egalității de gen. Programul a avut scopul să capaciteze organizațiile pe subiecte ce țin de egalitea de gen, pentru o mai bună abordare a nevoilor diferențiate ale beneficiarilor și pentru o integrare a valorilor asociate egalității de gen în viața organizației.

Instruirile au fost livrate de experții de la organizația A.L.E.G. din România, care au o experiență vastă în domeniul combaterii și prevenirii violenței împotriva femeilor și promovării egalității de gen.

Printre subiectele discutate în cele 5 module s-au regăsit:  

  • Ce este și ce nu este egalitatea de gen.
  • Inegalitatea de gen și violența împotriva femeilor.
  • Beneficiile egalității de gen și interconexiunile cu diverse sectoare de activitate.
  • Egalitatea de gen în viața organizației.
  • Cum comunicăm despre egalitatea de gen.
  • Implicarea bărbaților.

Pe parcursul instruirilor, participanții au avut ocazia să exerseze în baza a mai multor exemple sensibile la gen prin intermediul activităților practice. O concluzie repetată a participanților a fost că acest subiect survine des în activitatea lor și este necesar să fie abordat pentru a răspunde mai eficient necesităților beneficiarilor.

Natalia Lupu, reprezentanta organizației „Ecou” din Cahul, spune că pe durata celor 5 module a conștientizat cât este de important să cunoască cum să identifice necesitățile beneficiarilor, inclusiv din perspectiva de gen. „Până la aceste instruiri cunoșteam doar anumite noțiuni despre egalitatea gen, acum știm și cum să le abordăm în favoarea beneficiarilor noștri. La fel, am învățat cum să ambalăm frumos istoriile umane pentru o mai bună comunicare și pentru a inspira și pe alții prin ceea ce facem.

E important când lucrăm în domeniul social, educațional sau în orice inițiativă civică, să ținem cont de inegalitățile de gen și de contextele și nevoile diferite cu care vin beneficiarii noștri în funcție de gen. De exemplu, pentru o femeie care încearcă să-și completeze educația, va trebui să ținem cont de așteptările pe care familia le are de la ea și să îi oferim un tip de suport diferit decât am oferi unui bărbat. Când asistăm refugiați, trebuie să acționăm având în vedere riscurile mai mari de violență asupra femeilor, dar și asupra persoanelor care nu se încadrează în stereotipurile noastre”, spune Camelia Proca, directoarea A.L.E.G. Aceasta a menționat că programul de instruiri derulate de A.L.E.G. au fost concepute astfel încât să asigure cunoștințele și abilitățile necesare pentru ca organizațiile participante să poată integra egalitatea de gen în munca de zi cu zi și în atitudinile lor ca activiști. „Impactul unui ONG în comunitate poate fi afectat de prejudecățile echipei. Având pregătire în acest domeniu, participanții vor putea să construiască echipe și proiecte mai sensibile la diversitate care vor fi și mai eficiente în combaterea inechităților sociale”, a subliniat Camelia Proca.

În continuare, fiecare dintre organizații va beneficia de ședințe individuale de coaching cu experții A.L.E.G., în care vor pune accent pe componenta de gen atât în activitatea organizației, cât și în proiectele pe care le implementează.

Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni” este implementat de Terre des hommes Moldova, în perioada august 2021 - noiembrie 2022, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului „EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women.