Proiecte locale implementate în cadrul proiectului MYCS

proiecte MYCS

În mod indirect, proiectul va aduce beneficii comunităților în general, tinerilor și tinerelor (inclusiv tineri și tinere cu dizabilități, din familii vulnerabile, cu oportunități reduse, NEET, din comunitatea de romi, etc.). Cel puțin 2 000 de tineri vor beneficia de servicii/programe la nivel local. Pe termen lung, toate grupurile vulnerabile urmează să beneficieze în urma unei mai bune participări a tinerilor. 

1. Asociația obșteacă „Eco-Răzeni”, s. Răzeni, r. Ialoveni

Proiect: „YouthHub Răzeni – AZI pentru un MÂINE mai bun!”

Scopul: Proiectul vizează sporirea gradului de participare a tinerilor, inclusiv din medii defavorizate, la dezvoltarea durabilă a comunităților raionului Ialoveni.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectiv 1. Consolidarea capacităților angajaților și voluntarilor AO Eco-Răzeni în domeniul dezvoltării organizaționale și managementul schimbării în perioada aprilie-octombrie 2023.

 • Organizarea sesiunilor de formare personală și profesională a membrilor AO Eco-Răzeni,
 • Actualizarea planului strategic al organizației 2022-2026, re-setarea obiectivelor operaționale și stabilirea indicatorilor de performanță,
 • Asigurarea bazei tehnico-materiale necesare eficientizării serviciilor destinate tinerilor.

Obiectiv 2. Co-crearea unui serviciu nou, incluziv de consiliere vocațională și ghidare în carieră pentru tinerii și tinerele raionului Ialoveni în cadrul YouthHUB-ului Răzeni până la sfârșitul anului 2023;

 • Organizarea taberei de vară “De la hobby la carieră”,
 • Elaborarea documentației de funcționare a serviciului și formarea continuă a personalului serviciului de consiliere vocațională și ghidare în carieră,
 • Dezvoltarea Rețelei regionale în domeniul Integrării Tinerilor pe piața Muncii și în viața socială (RITM).

Obiectiv 3. Cel puțin 50 tineri din raionul Ialoveni, inclusiv din categorii defavorizate, conștientizează potențialul lor vocațional și pașii de urmat pentru viitoarea lor carieră până la finele lunii aprilie 2024.

 • Identificarea beneficiarilor serviciului,
 • Prestarea serviciului incluziv de orientare vocațională și ghidare în carieră,
 • Promovarea istoriilor de succes.


2. „Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina” (ASCHF), s. Peresecina, raionul Orhei

Proiect: „Prin informare și capacitare spre consolidare și schimbare”

Scopul: Scopul proiectului este facilitarea incluziunii sociale a tinerilor cu dizabilități mintale din Raionul Orhei prin capacitarea organizațională de implementare a programelor și serviciilor de participare incluzivă a tinerilor voluntari.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Creșterea capacității organizaționale  privind  proiectarea și implementarea programelor de participare incluzivă pentru tineri.

 • Elaborarea strategiei și a planului de activitate 2023-2025,
 • Elaborarea Strategiei și a Planului de advocacy 2023-2025,
 • Dezvoltarea site-ului web al asociației pentru sporirea vizibilității și impactului în comunitate,
 • Consolidarea rețelei de fundraising prin diversificarea surselor de venit.

Obiectivul 2. Informarea și mobilizarea comunității în privința participării active în procesul de incluziune socială a tinerilor cu dizabilități mintale.

 • Asigurarea vizibilității prin crearea și publicarea de materiale informative pentru parteneri, voluntari și comunitate,
 • Creare de parteneriate în scopul promovării voluntariatului orientat spre sprijinul tinerilor cu dizabilități în Raionul Orhei,
 • Organizarea în colaborare cu partenerii locali a activităților de informare și motivare a tinerilor.

Obiectivul 3. Implementarea unui program de voluntariat bazat pe participare socială și colaborare între tinerii voluntari și tinerii cu dizabilități.

 • Derularea procesului de recrutare și instruire a voluntarilor,
 • Organizarea activităților practice cu voluntarii și tinerii cu dizabilități din 7 servicii sociale,
 • Organizarea evenimentelor de totalizare a programului de voluntariat.


3.  AO „Asociația de Dezvoltare și Inovație Socială”(ADIS), mun. Orhei, raionul Orhei

Denumirea proiectului: Comunitate puternică prin tradiție de voluntariat și spirit civic  ”Voluntariat -  tradiție și resursă”.

Scopul: Creșterea gradului de implicare a tinerilor din raionul Orhei în activități de voluntariat  prin dezvoltarea de noi oportunități și schimbarea percepției comunității asupra voluntariatului. 

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Sporirea nivelului de implicare civică a tinerilor din raionul Orhei prin dezvoltarea și implicarea acestora într-un program nou de voluntariat. 

 • Evaluarea necesităților organizației și conceptualizarea programului de voluntariat (VMOSA),
 • 1.2 Elaborarea suportului metodologic,
 • Recrutarea voluntarilor pentru Programul de voluntariat al organizației,
 • Dezvoltarea și consolidarea capacităților și abilităților tinerilor voluntari selectați,
 • Implicarea tinerilor în activități de voluntariat,
 • Monitorizare și evaluare.

Obiectivul 2. Stimularea voluntariatului și a implicării civice în rândul tinerilor prin replicarea și pilotarea programelor de voluntariat în 6 organizații din raionul Orhei.

 • Cartografierea comunităților,
 • Selectarea organizațiilor care vor primi suport în dezvoltarea Programelor organizaționale de voluntariat,
 • Suport în adaptarea metodologiei elaborate la contextul local/ al organizațiilor,
 • Capacitarea personalului din organizații care vor deveni resursă pentru sustenabilitatea Programului,
 • Activități de monitorizare și mentorat,
 • Activități de evaluare,
 • Gala Voluntarilor,
 • Campania de promovare a bunelor practici și a voluntariatului.

Obiectivul 3. Consolidarea capacităților instituționale ale organizației prin definirea direcțiilor strategice și diversificarea spectrului de servicii oferite beneficiarilor, care vor asigura durabilitate și impact.

 • Elaborarea Strategii de dezvoltare a organizației,
 • Conceptualizarea și dezvoltarea serviciului de teambuiding,
 • Realizarea serviciului de teambuiding.


4. Asociația Obștească Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova (RNCLTM), mun. Chișinău

Denumirea proiectului: Guvernul Tinerilor

Scopul: Scopul proiectului constă în asigurarea participării semnificative a tinerilor în procesul decizional în Republica Moldova.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1.  Dezvoltarea și aprobarea participativă a două documente strategice pentru RNCLTM - Strategia organizațională și Strategia de Advocacy, în vederea identificării, prioritizării și implementării obiectivelor cheie pentru perioada 2024-2026.

 • Ședințe de lucru pentru elaborarea Strategiei organizaționale și a Planului de acțiuni pentru anii 2024-2026,
 • Ședințe de lucru pentru elaborarea Strategiei de Advocacy și a Planului de acțiuni pentru anii 2024-2026,
 • Conferința Națională a Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor.

Obiectivul 2. Până la finalizarea proiectului, RNCLTM va lansa și implementa cu succes Programul Guvernul Tinerilor, care presupune o simulare a activității Guvernului RM, în cadrul cărora tinerii vor avea oportunitatea de a învăța și a experimenta ceea ce înseamnă să fii implicat în procesul decizional și să ia decizii care să aibă un impact semnificativ asupra tinerilor din țară. 

 • Lansarea Programului Guvernul Tinerilor,
 • Instituirea membrilor Guvernului Tinerilor privind procesul de elaborare a  Politicilor Publice,
 •  Cursul Public Speaking,
 •  Ședințe comune cu reprezentanții Guvernului RM,
 •  Vizite la Ministere,
 • Conferința de totalizare,
 • Campanie de informare privind activitatea Guvernului Tinerilor,
 • Evaluarea Programului Guvernul Tinerilor.

Obiectivul 3. Sporirea participării tinerilor din 16 raioane ale țării în luarea deciziilor, prin intermediul creării a 10 noi Consilii Raionale ale Tinerilor, precum și consolidarea a 6 Consilii Raionale ale Tinerilor existente, în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale.

 • Școala Super Mentor,
 • Crearea și consolidarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor Tighina, Tiraspol, Comrat, Găgăuzia, Briceni, Cimișlia, Edineț, Leova, Taraclia, Telenești și relansare Basarabeasca, Criuleni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Rîșcani.


5. AO Pharos, mun. Ceadîr - Lunga

Denumirea proiectului: „Dezvoltarea activismului tinerilor în sudul Republicii Moldova”.

Scopul: Dezvoltarea liderismului în rândul tinerilor, prin extinderea serviciilor și programelor de petrecere calitativă a timpului liber în raioanele Ceadîr-Lunga și Taraclia.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Sporirea nivelului de implicare a tinerilor în localitate, prin programul privind participarea civică a tinerilor la nivel local

 • Analiza situației sectorului de tineret din 6 comunități,
 • Desfășurarea de mese rotunde cu reprezentanți ai autorităților locale,
 • Elaborarea Conceptului de program privind participarea civică a tinerilor la nivel local,
 •  Identificarea tinerilor pentru participarea în cadrul Programului,
 • Desfășurarea unui curs de formare pentru tineri în satele Baurci și Valya-Perzhey,
 • Vizite de schimb de experiență,
 • Suport în elaborarea și implementarea planurilor de acțiune pentru 2 noi grupuri de inițiativă și 4 existente,
 • Instruirea a 6 mentori pentru fiecare grup de inițiativă,
 • Crearea a 2 spații noi pentru tineret,
 • Extinderea și renovarea spațiilor de tineret existente,
 • Suport în elaborarea planurilor de acțiuni și identificarea surselor de finanțare pentru 2 noi grupuri de inițiativă și 4 existente (până în a. 2025),
 • Evaluarea Programului privind participarea civică a tinerilor la nivel local.

Obiectivul 2. Îmbunătățirea dezvoltării organizaționale a A.O. Pharos"

 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor echipei,
 • Realizarea unui audit financiar al organizației,
 • Dezvoltarea dosarului pentru A.O. Pharos să devină instituție gazdă pentru activitățile de voluntariat,
 • Achiziționarea de echipamente pentru creșterea potențialului organizației.


6. Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”. CIDP ANIMA, mun. Bălți

Denumirea proiectului: Serviciul „COLIBRI junior” psiho-profesional pentru tineri

Scopul: Împuternicirea tinerilor și abilitarea socio-profesională prin dezvoltarea unui program complex de servicii alternative prestate de echipa CIDP Anima.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Abilitarea socio-profesională a 150 de tineri prin dezvoltarea și implementarea portofoliului serviciului ”Colibri junior” în 3 regiuni din nord din Bălți, Dondușeni și Soroca;

 • Adaptarea Conceptului serviciului ”Colibri junior” pentru tineri,
 • Dotarea a 3 spații de socializare și dezvoltare personală pentru serviciul ”Colibri junior”,
 • Organizarea cursului de formare în serviciul ”Colibri junior” pentru echipele din Soroca, Dondușeni și Bălți,
 • Lansarea și prestarea serviciului ”Colibri junior” în 3 regiuni din nord pentru 150 de tineri,
 • Analiza serviciului și focus grup pe feedback,
 • Organizarea cursului de formare în serviciul ”Colibri junior” pentru lucrătorii de tineret din țară.

Obiectivul 2. Dezvoltarea și împuternicirea organizațională Anima prin completarea bazei teoretico materiale ale instituției.

 • Elaborarea Manualului Operațional CIDP ANIMA,
 • Adaptarea paginii web anima.md,
 • Dezvoltarea procedurilor contabile și procurarea extensiunii/ înnoirilor ONG 1C pentru o perioada de 2 ani,
 • Dezvoltarea Planului de colectare de fonduri,
 • Mentenanța automobilului de echipă în vederea mobilității în 3 regiuni din Nord,
 • Teambuilding pentru echipă și dezvoltarea Planului de comunicare organizațională,
 • Sesiune de formare, analiză și scriere a Strategiei organizaționale pentru următorii 5 ani al organizației.


7. Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC), or. Cantemir

Denumirea proiectului: „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”

Scopul: Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional din comunitățile locale și creșterea nivelului de participare a tinerilor în viața publică locală.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1: Dezvoltarea și implementarea unui program de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local, pentru a spori participarea și implicarea lor în inițiativele comunitare.

 • Identificarea printr-un apel public și selectarea experților,
 • Identificarea necesităților, blocajelor și barierelor de participare ale tinerilor în procesul de luare a deciziilor,
 • Elaborarea Programului de instruire, parte a Programului CDEC de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local,
 • Crearea grupurilor de inițiativă civică a tinerilor,
 • Instruirea și capacitarea tinerilor,
 • Organizarea Cafenelelor de Implicare Publică,
 • Organizarea discuțiilor cu reprezentanții APL I și II,
 • Organizarea și desfășurarea a 4 inițiative comunitare pentru tineret,
 • Dezvoltarea și elaborarea a 4 draft-uri de documente de politici publice,
 • Evaluarea programului de formare și abilitare.

Obiectivul 2: Sporirea vizibilității CDEC prin optimizarea paginii web și a prezenței pe rețelele de socializare, și digitalizarea produsele de instruire elaborate de CDEC.

 • Dezvoltarea și adaptarea paginii web a CDEC pentru plasarea programelor de instruire în format online,
 • Elaborarea și implementarea unui plan de vizibilitate și comunicare publică pentru CDEC,
 • Elaborarea ofertelor de servicii, produse și programe ale CDEC,
 • Eveniment de totalizare a rezultatelor implementării Programului CDEC de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local.


8. Acceleratorul de Inovații și Antreprenoriat „Dreamups”, mun. Chișinău

Denumirea proiectului: „De la liceu la lider: Sprijinirea tinerilor specialiști și a viitorului în Republica Moldova prin incluziune și accesibilitate”

Scopul: Creșterea competitivității viitoarei generații de tineri specialiști (absolvenți ai universităților la licență și masterat în 5 ani), creșterea încrederii tinerilor în viitorul de succes în Republica Moldova, și crearea unui mediu de afaceri semnificativ mai prietenos cu viitorii creatori de afaceri cu impact și a inițiativelor civice diverse, incluzive și inovatoare. 

Toate acestea prin elaborare programelor de tineret accesibile și practice încă de la liceu, care vor învăța despre inovație și gândire de produs ca și soluții la cele mai mari probleme din comunitățile lor.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Redefinirea conceptului programului național de antreprenoriat tehnologic dedicat liceenilor din Republica Moldova, astfel încât să devină mai incluziv, accesibil și scalabil.

 • Cercetare micro-sociologică realizată de Dreamups (customer discovery),
 • Participarea într-un training cu tematica “incluziune și accesibilitate”,
 • Redesign-ul propriu-zis al programului și ajustarea platformei Upfactory.

Obiectivul 2. Identificarea a 200 de liceeni/-ene din Republica Moldova care sunt interesați să participe la programul de învățare și simulare despre antreprenoriat tehnologic, și capacitarea lor cu abilități de leadership, comunicare și colaborare, stimulare a creativității și inovației prin oferirea de provocări și activități practice în timp real, care să-i încurajeze să găsească soluții tehnologice la problemele din comunitatea lor.

 • Elaborarea conținutului pentru campania de comunicare națională,
 • Recrutarea și înrolarea mentorilor în program,
 • Recrutarea și înrolarea a 200 de participanți în program,
 • Desfășurarea propriu-zisă a celor 6 săptămâni de program,
 • Organizarea evenimentului de celebrare a rezultatelor - Demo Day,
 • Evaluarea programului ”regândit” și anume a componentei de incluziune.

Obiectivul 3. Creșterea capacității organizației Dreamups de a dezvolta programe cu impact național mai performante, cu rezultate mai mari, într-un mod transparent, incluziv și sustenabil, prin crearea în următoarele 12 luni a unei strategii pe termen lung și elaborarea unor procese de funcționare a organizației aliniate la strategie.

 • Îmbunătățire management administrative,
 • Îmbunătățire management financiar și finanțare,
 • Îmbunătățire management organizațional,
 • Dezvoltarea paginii web al Dreamups.


9. A.O. „SUPERLIKE”, mun. Chișinău

Denumirea proiectului: Like Stat

Scopul: Dezvoltarea instituțională a asociației SuperLike și consolidarea capacităților sale de a furniza programe de calitate pentru tineri.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Până la sfârșitul proiectului, asociația A.O. SuperLike va implementa acțiuni de dezvoltare instituțională care să consolideze structura organizațională și să îmbunătățească eficiența proceselor interne ale organizației.

 • Elaborarea și implementarea Strategiei organizaționale (2023 – 2026 și a Planului de acțiuni,
 • Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare A.O. SuperLike,
 • Elaborarea politicilor financiare ale organizației,
 • Extinderea și consolidarea echipei SuperLike,
 • Formarea profesională a personalului SuperLike,
 • Acreditarea asociației ca instituție gazdă de voluntariat,
 • Asigurarea unui sediu pentru organizație.

Obiectivul 2. Până la finalul proiectului, asociația A.O. SuperLike va dezvolta și implementa programul „Cetățenie Activă” pentru a crește conștientizarea tinerilor cu privire la natura și funcționarea unui stat, cu accent pe promovarea angajamentului civic și înțelegerea rolului lor în societate.

 • Dezvoltarea Programului ,,Cetățenie Activă” și a Regulamentului acestuia,
 • Identificarea grupului țintă - campania de promovare a proiectului,
 • Organizarea și desfășurarea școlii Like Stat ediția 1 și ediția 2,
 • Activități Peer-to-peer,
 • Capitalizarea cunoștințelor obținute în cadrul scolii LikeStat - Quiz în aer liber,
 • Conferința de totalizare.


10. Asociația Obștească Asociația de Tineret „ȘANSA”, s. Varnița, r. Anenii Noi

Denumirea proiectului: „Servicii de calitate pentru tineri”

Scopul: Abilitarea socio-profesională a tinerilor prin extinderea spectrului de servicii pentru tineri, adaptate la necesitățile lor actuale și specificul comunității din care fac parte.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Sporirea capacităților de integrare pe piața muncii a tinerilor din r. Anenii Noi prin implicarea acestora în serviciul pilot de ghidare în carieră.

 • Organizarea atelierele de consultare pentru a identifica necesitățile tinerilor în materie de orientare profesională,
 • Dezvoltarea conceptului și suportului metodologic pentru serviciul de ghidare în carieră în cadrul AO AT Șansa,
 • Capacitarea staff-ului AO AT Șansa în ce privește livrarea serviciului de ghidare în carieră,
 • Recrutarea beneficiarilor serviciului,
 • Prestarea serviciului de ghidare în carieră,
 • Evaluarea procesului de pilotare a serviciului de ghidare în carieră.

Obiectivul 2. Dezvoltarea abilităților organizatorice, de socializare, profesionale a voluntarilor și tinerilor din r. Anenii Noi ca urmare a actualizării programului de 6 Manual operațional: Schema de acordare a granturilor - MYCSvoluntariat livrat în cadrul organizației.

 • Extinderea numărului de tineri beneficiari ai programului de voluntariat din cadrul AO AT Șansa,
 • Organizarea Școlii anuale a voluntarilor,
 • Implementarea activităților de voluntariat, conform programului de voluntariat,
 • Gala Tineretului.

Obiectivul 3. Consolidarea capacităților administrative, manageriale ale membrilor și voluntarilor AO AT Șansa prin implicarea acestora în dezvoltarea și implementarea planului strategic al organizației, inclusiv colectare de fonduri și administrarea programului de granturi.

 • Crearea grupului de lucru pentru elaborarea planului strategic al AO AT Șansa și planului de fundraising,
 • Organizarea atelierelor de formare și lucru în procesul de planificare strategică,
 • Organizarea unui program de instruire în domeniul managementului și administrării de programe,
 • Teambuilding pentru a spori coeziunea echipei,
 • Vizita de studiu.


11. Asociația Obștească „Generația Mea”, comuna Grătiești, mun. Chișinău

Denumirea proiectului: „Generația Next – proiectul transformării Generației mele”

N - Noi (adică următoarea generație)
E - Educație (promovând educația și învățarea)
X - eXperiențe (construind și oferind experiențe relevante și semnificative)
T - Transformare (țintind transformarea pozitivă a tinerilor și a organizației)

Scopul: Scopul principal al proiectului este de a sprijini dezvoltarea personală și profesională a tinerilor în situații de risc din com. Grătiești și de a crește capacitățile organizației într-un mod strategic și sustenabil.

Activitățile și obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a cel puțin 30 de tineri în situații de risc, cu vârsta cuprinsă între 12-17 ani din Grătiești prin furnizarea de servicii de orientare vocațională, consiliere personală și educație, precum și prin facilitarea accesului la cluburi tematice și ateliere în domeniile robotică, programare și limba engleză.

 • Identificarea și selectarea tinerilor pentru Serviciul de Orientare vocațională,
 • Consiliere vocațională și educație personală,
 • Sesiuni de Public Speaking,
 • Ateliere în cadrul Clubului de Robotică,
 • Ateliere în cadrul Clubului de Programare,
 • Ateliere în cadrul Clubului de Limba Engleză,
 • Evaluarea gradului de satisfacție al beneficiarilor.

Obiectivul 2. Creșterea capacităților organizației prin dezvoltarea unei strategii de planificare strategică, diversificarea surselor de venit și îmbunătățirea vizibilității, pentru a spori impactul și sustenabilitatea organizației.

 • Elaborarea strategiei și a planului de acțiuni,
 • Realizarea și implementarea unui plan de fundraising
 • Realizarea unui plan de vizibilitate a asociației,
 • Traininguri de formare a angajaților,
 • Vizită de studiu.


12. Asociația Obștească „Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie”, mun. Chișinău.

Denumirea Proiectului: „Dezvoltare cognitivă și îmbunătățire a sănătății mentale a tinerilor prin tehnologii de biofeedback”.

Scopul: Sporirea nivelului bunăstării emoționale a tinerilor prin crearea oportunităților de dezvoltare psihologică adaptate la necesităților lor actuale.

Activitățile și obiectivele :

Obiectiv 1. Către finele proiectului, cel puțin 400 de tineri și-au îmbunătățit starea lor mintală ca urmare a beneficierii de serviciile de consiliere (terapii individuale și de grup) cu sprijinul tehnologiilor de biofeedback. 

 • Evaluarea necesităților tinerilor în ceea ce privește consilierea.
 • Dezvoltarea capacităților echipei de psihologi ai Centrului în utilizarea tehnologiilor de biofeedback în cadrul serviciilor de consiliere.
 • Elaborarea unui Protocol de intervenție psihologică în lucru cu beneficiarii și a Regulamentului de folosire a echipamentelor de biofeedback, respectând cadrul clinic de intervenție, codurile deontologice ale psihologului.
 • Mediatizarea și promovarea serviciului creat.
 • Prestarea serviciului de consiliere pentru tineri cu sprijinul tehnologiilor de biofeedback.
 • Desfășurarea sesiunilor interactive de explorare a tehnologiilor de biofeedback în terapiile de grup.

Obiectiv 2. Către finele proiectului, CCSP are consolidat managementul intern prin crearea politicilor interne de funcționare și a echipei de lucru a organizației.

 • Organizarea sesiunilor de formare profesională a membrilor CCSP. 
 • Dezvoltarea documentelor interne ale organizației.
 • Dezvoltarea specialiștilor ce vor putea utiliza pe viitor tehnologiile de biofeedback.

------

Proiectul „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică” este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), România și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor.