Angajamentul Tdh Moldova:consolidarea cunoștințelor de safeguarding ale specialiștilor din țară,

instruiri martie

Specialiști din cadrul a șapte organizații ale societății civile, reprezentanți din cadrul Serviciilor Teritoriale de Asistență Psihopedagogică și angajați din cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală și-au consolidat cunoștințele și practicile de safeguarding (garantarea siguranței) în cadrul sesiunii de instruire „Traseul de garantare a siguranței” din 21 și 22 martie curent. Instruirea a fost livrată de Fundația Terre des hommes Moldova, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

În debutul programului de instruire, Elena Madan, directoarea Tdh Moldova, le-a vorbit celor prezenți despre importanța adoptării unor politici de safeguarding, ce ar servi drept ghid pentru angajații care interacționează cu beneficiarii, în mod special cu cei vulnerabili. Necesitatea acestui document vine în contextul în care, de la începutul lui 2022, țara noastră a fost traversată de zeci de mii de refugiați.

Tdh Moldova a fost mereu interesată de bunăstarea celor cu care interacționăm. Recomandarea noastră este ca toate organizațiile care sunt în contact direct cu beneficiarii, să aibă cunoștințe și politici care reglementează procesul de garantare a siguranței. Când a început războiul, mulți s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiați. Totuși, nu toți erau pregătiți să lucreze cu oamenii în situații de risc. Ne-am propus să creștem conștientizarea, informarea și capacitățile angajaților”, a punctat Elena Madan. 

Formatoarea Angela Cara, care este și coordonatoarea proiectului în domeniul garantării siguranței și Cristina Triboi, specialistă în protecția copilului la Tdh Moldova, au pus accentul pe următoarele sesiuni de discuții și informare:

  • Conceptul de safeguarding: standarde internaționale și cadrul normativ național;
  • Politici de safeguarding la nivel de organizație;
  • Autoevaluarea în cadrul organizației în raport cu standardele de safeguarding;
  • Evaluarea riscurilor în organizație;
  • Responsabilități de safeguarding în organizație. Procedura de recrutare a personalului;
  • Codul de conduită din perspectiva safeguarding-ului. 

Noțiunea de safeguarding este nouă pentru o bună parte dintre specialiștii din Republica Moldova, astfel că puține organizații au o politică elaborată în acest sens. Este și cazul celor de la A.O. „Dialog alternativ”. „După instruire, am și început să schițez un document de politici în acest sens. Este necesar să sporim abilitățile echipei în această direcție, pentru a putea oferi asistență calificată beneficiarilor noștri, copiii. În urma atelierului, știu foarte bine să fac diferența între abuz, exploatare și hărțuire sexuală. Pot spune că am abilități clare privind modurile în care trebuie să gestionez un eventual caz”, susține directoarea executivă a asociației, Doina Cuțulab.

Șefa Structurii Teritoriale de Asistență Psihopedagogică Strășeni, Svetlana Axentii, a accentuat că le va transmite cele învățate și colegilor din instituția în care activează. „Angajatorii noștri de la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, sunt la etapa de elaborare a unui regulament de activitate. Este bine ca acolo să se regăsească și politici de safeguarding. Atelierul a fost fost util, iar trainerii și-au făcut bine treaba”, a menționat Svetlana Axentii.

La finalul instruirii, participanții au stabilit ce acțiuni urmează să întreprindă în organizația în care activează, pentru elaborarea unei Politici de safeguarding și a unui Cod de conduită din perspectiva garantării siguranței. În acest scop, echipa Tdh Moldova le va asigura sesiuni de coaching.

Safeguarding-ul – garantarea siguranței – presupune luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a preveni prejudicierea atât a beneficiarilor, cât și a persoanelor care furnizează asistență, precum și reacția corespunzătoare atunci când se produce un prejudiciu. Din 2022, Tdh Moldova se implică și sprijină organizațiile din sectorul de asistență și umanitar în procesul de implementare a unor măsuri practice care să garanteze siguranța beneficiarilor.

În 2022, Echipa Tdh Moldova a colaborat cu platforma Safeguarding Hub, resursa online care oferă resurse practice și accesibile de garantare a siguranței cu scopul de a diminua riscul vătămării, prejudiciilor sau daunelor a tuturor celor implicați în răspunsul umanitar.

Sesiunile din 21 și 22 martie sunt primele dintr-o serie de instruiri care vor fi livrate lunar, până în august 2024, ca parte a proiectului de consolidare a cunoștințelor și abilităților reprezentanților OSC-urilor în domeniul garantării siguranței (safeguarding), implementat de Fundația Terre des hommes în Moldova, în perioada ianuarie – august 2024, cu sprijinul financiar acordat de Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova.