Tdh Moldova anunță vacantă poziția de Manager de Granturi

Grants manager

Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane pentru poziția de Manager de Granturi, proactiv/ă, orientat/ă spre rezultate și cu abilități excelente de analiză și sistematizare. În această poziție, Manager de Granturi va efectua o varietate de sarcini complexe ce țin de gestionarea sub-granturilor, inclusiv evaluarea prealabilă a beneficiarilor de granturi, gestionarea contractelor, dezvoltarea capacității organizațiilor sub-grantate, raportarea financiară.

Tipul contractului

Contract de un an, cu posibilitate de extindere; poziție locală; normă întreagă (40 de ore pe săptămână)

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Termenul limită pentru a aplica

09 Aprilie 2023

Context

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, prin intermediul proiectelor sale, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili și membrii ai familiilor din 30 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova din 2004. Organizația întrunește o echipă de 50 de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților în general. Pentru a-și atinge aceste obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copiii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor; activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc..

Descrierea rolului

Manager de Granturi este o pozitie naționala, care presupune  coordonarea unui șir de sub-granturi a Tdh Moldova.

El/ea este responsabil(ă) de gestionarea  unui program de sub-grantare a Tdh Moldova, ceea ce implică dezvoltarea și supravegherea mecanismelor eficiente de acordare a granturilor, efectuarea unei verificări amănunțite și crearea unor metode inovatoare și conforme pentru a oferi sprijin beneficiarilor de granturi.

Responsabilități și atribuții:

 • Elaborează și supraveghează procesele și mecanismele de acordare a granturilor.
 • Acționează ca persoană de contact pentru beneficiarii de granturi privind gestionarea granturilor și sprijină beneficiarii din cadrul programului în gestionarea eficientă a acestora.
 • Supraveghează finanțările către beneficiari și informează cu promptitudine managerii de finanțe și de proiect cu privire la orice problemă legată de raportarea financiară sau de performanță.
 • Se asigură că procedurile de gestionare a sub-granturilor și de raportare sunt respectate din punct de vedere tehnic, financiar și administrativ.
 • Examinează atât rapoartele narative, cât și cele financiare, împreună cu toate documentele justificative relevante pentru cheltuielile legate de granturi acordate de program.
 • Oferă formare și asistență tehnică pentru a răspunde nevoilor de capacitare și pentru a îmbunătăți abilitatile beneficiarilor de gestionare a granturilor.
 • Asigură supravegherea și monitorizarea tehnică și a conformității prin efectuarea de controale periodice, verificarea documentației și a produselor livrabile, verificări prin sondaj și vizite la fața locului la beneficiari, după caz, pentru a evalua asigurarea controlului intern, conformitatea cu legile și regulamentele aplicabile. Raportează constatările și sugerează acțiuni corective.
 • Menține comunicarea cu beneficiarii de granturi și asigură încorporarea feedback-ului partenerilor în gestionarea proiectului.
 • Stabilește și menține relații de lucru productive și de colaborare cu toate  programele Tdh, cu organizațiile partenere ale Tdh și cu alte părți interesate relevante pentru activitățile programului.
 • Contribuie la raportarea internă a programului Tdh, la gestionarea cunoștințelor și la schimbul de informații.
 • Contribuie la comunicările care evidențiază activitatea partenerilor și la alte sarcini de mediatizare, după necesitate.
 • Se asigură că dosarele de granturi sunt documentate la zi, pentru a putea fi oricând disponibile pentru audit.
 • Elaborează și revizuie modificările de granturi, inclusiv cele bugetare, cele de planificare a activititatilor și altele.
 • Efectuează evaluări ale riscurilor și elaborează planuri de atenuare a riscurilor pentru a asigura gestionarea eficientă a granturilor.

Profilul candidatului:

 • Studii în economie, administrarea/managementul afacerilor,  științe sociale sau alt domeniu relevant.
 • De preferat minimum trei (3+) ani de experiență profesională în gestionarea granturilor, proiectelor cu componenta de finantare, parteneriatelor și/sau consolidarea capacităților partenerilor locali.
 • Cunoștințe solide în materie de gestionare de fonduri, buget de proiect și proceduri contabile.
 • O bună cunoaștere a sectorului de tineret din Republica Moldova va constitui un avantaj.
 • Capacitatea de a lucra atât independent, cât și ca membru eficient al unei echipe.
 • Gândire critică demonstrată și abilități analitice, precum și capacitatea de a gestiona situații complexe și de a demonstra o judecată sănătoasă și de a rezolva probleme.
 • Atenție la detalii și angajament față de excelență, demonstrat prin furnizarea de rezultate de calitate și la timp.
 • Capacitate demonstrată de a identifica riscurile și de a propune soluții.
 • Capacitate demonstrată de a elabora și de a pune în aplicare strategii și tactici eficiente pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite.
 • Abilități solide de comunicare orală și scrisă. 
 • Abilități interpersonale excelente și sensibilitate culturală pentru a interacționa eficient și cu diplomație cu persoane de la toate nivelurile organizației. 
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat, preferabil.

Oferim:

 • Promovăm o cultură a diversității. Considerăm că lucrul cu persoane talentate, din medii și cu puncte de vedere diferite, reprezintă un avantaj strategic și o oportunitate. Diversitatea ne îmbogățește soluțiile creative și adaugă valoare pentru beneficiarii noștri.
 • Valorile noastre comune se află în centrul organizației încă de la înființarea noastră: Acționând cu un scop, Servire, Grijă, Integritate, Echitate.
 • Mediu de lucru prietenos.
 • Pachet salarial competitiv, inclusiv diverse beneficii extra-legale, cum ar fi asigurarea medicală privată.

Procedura de aplicare:

Persoanele care îndeplinesc condițiile specificate sunt invitate să trimită:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa această poziție.
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența în domeniul solicitat.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.ch, până la data de 09 Aprilie 2023, cu mențiunea „ Manager de Granturi”+numele și prenumele dvs. 

Se vor lua în considerare doar dosarele complete și depuse în termen.

Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Subiectele probei scrise vizează evaluarea cunoștințelor profesionale. Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs.

*Doar candidații preselectați vor fi contactați.