Cercetători și profesori din Europa, implicați în pregătirea unui Centru de cercetare a famiilor transnaționale la Cluj

Cercetători și profesori din Europa, implicați în pregătirea unui Centru de cercetare a famiilor transnaționale la Cluj

Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. La întâlnire au luat parte delegați ai guvernelor și instituțiilor de stat din România, Republica Moldova, Ucraina și Portugalia, partenerii academici din proiect: Institutul Ucrainean pentru Cercetare Socială Oleksandr Yaremenko și Academia de Științe Economice a Republicii Moldova, partenerii ONG: Terre des Hommes România, Moldova și Ukraina, precum și numeroși invitați din partea rețelei academice și civile ale centrului. Acesta s-a desfășurat în mod hibrid - anume în spațiul online și în locațiile fizice ale celor trei parteneri academici, cu prezență online de grup.

Organizatorul principal al evenimentului a fost Viorela Telegdi-Csetri, manager de proiect, iar coordonatorul principal, Áron Telegdi-Csetri, manager de cercetare.

Această întâlnire a fost o oportunitate pentru o consultare cu părțile instituționale interesate, pe tema acțiunii și rețelei de centre și proiecte conexe.

Au avut intervenții specialiști și invitați de la instituții de prestigiu, precum:

 • Victor Cebotari, Strategic Advisor to the Vice-Rector for Academic Affairs, University of Luxembourg, care a vorbit despre ” Familiile transnaționale și copiii „lăsați în urmă. Dovezi și lacune”
 • Edit Frenyó, Max Weber Postdoctoral Fellow - European University Institute, care a prezentat „Provocări ale cercetării și promovării intereselor familiilor transnaționale din UE”
 • Beatrice Scutaru, Lecturer in International History, Maynooth University, Ireland, „Copii în migrație: reflecții asupra „vulnerabilității” și „interesului superior al copilului”
 • Daniela Sime, Profesor, University of Strathclyde Glasgow, „O problemă a drepturilor: promovarea participării copiilor și tinerilor la cercetarea migrației familiale ”
 • Neda Deneva Faje, Researcher, Babeș-Bolyai University, „Familii transnaționale și hipermobilitatea est-europeană ”
 • Alina Botezat, Senior Researcher, Academia Română, Iași, România, a vorbit despre „Impactul migrației părinților asupra rezultatelor educaționale și psihosociale ale copiilor rămași: dovezi din România”
 • Sergiu Bălțătescu, Professor Habil. Sociologie, Universitatea din Oradea, a arătat diferențele între „Copii lăsați acasă de părinți migranți în șase țări din Europa de Est”

Cele trei sesiuni de lucru din cadrul evenimentului au fost coordonate de trei doamne cercetătoare de la Universitatea Babeș-Bolyai: o sesiune despre instrumentele acestei cercetări inedite, coordonată de Iulia Hossu, o sesiune despre implicarea familiilor transnaționale în calitate de co-cercetători în cercetare -coordonată de Éva László , iar o a treia sesiune despre viziunea și scopul „Centrului de Cercetare pentru studiul familiilor transnaționale” de  Mihaela Hărăguș.

Nucleul întâlnirii a fost consultarea cu alți specialiști / cercetători pe tema viziunii acestui centru care va fi înființat în premieră în România în cadrul proiectului CASTLE, cu scopul de a produce cercetări de înaltă calitate și a servi la consolidarea durabilă a cercetării privind relația dintre migrația forței de muncă și protecția copilului.

Astfel, la această întâlnire s-au alăturat echipei CASTLE și au contribuit cu opinii și sugestii în sprijinul Centrului:

 • Weronika Kloc-Nowak (Centre of Migration Research, University of Warsaw, Poland)
 • Helena Grangiea (ProChild CoLAB, Portugal)
 • Asgeir Falch-Eriksen (Social Exclusion and Globalisation Academic Unit, Oslo Metropolitan University, Norway; Centre for Advanced Research on Integrity, Rights and Inclusion of the Child / CIRIC, Tallinn University, Estonia; Centre for Research on Discretion and Paternalism / DIPA, University of Bergen, Norway)
 • Polina Palash (CAREWELL TF Project, UK, France, Spain, Sweden)
 • Neda Deneva Faje (EuroCare Network)
 • Monica Șerban (Romanian Network for Migration Studies)
 • George Jiglău (Centre for the Study of Democracy, BBU, Romania)
 • Anatolie Coșciug (Romanian Center for Comparative Migration Studies, BBU, Romania)

Printre scopurile finale al acțiunii CASTLE  se numără acela de a avea autorități naționale bine pregătite, care cunosc recomandările tehnice de politică ce trebuie încorporate pentru a sprijini familiile transnaționale, împreună cu îmbunătățirea cadrelor politice și juridice privind migrația și mobilitatea în Moldova și Ucraina și informarea familiilor transnaționale cu privire la măsurile care trebuie luate înainte de plecare, precum și la întoarcere, pentru a proteja într-o mai mare măsură copiii de impactul negativ al migrației.

În vederea acestor scopuri, au fost impllicați delegați ai mediului instituțional și civil din cele trei țări partenere precum și state membre UE co-interesate:

 • Igor Chișca (Directorul Direcţiei de politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova)
 • Constanța Gaideu (Consultant, Direcţiei de politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Republica Moldova)
 • Anastasia Zaharia (Consultant, Directia politici ocupationale si de reglementare a migratiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Republica Moldova)
 • Anna Gherganova (Director, Consultant  Directia politici ocupationale si de reglementare a migratiei / Ministerul Muncii și Protecției Sociale, RepublicaMoldova)
 • Corina Marinescu (Senior Councilor, ANDPDCA, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Romania)
 • Natalia Chudaeva (Mariupol Social Services, Ukraine)
 • Sonia Jesus (Immigration and Border Service, Portugal)
 • Katerina Cherepackha (Președinte, La Strada, Ucraina)
 • Anca Stamin (Project Manager, Salvați Copiii Romania)

Acțiunea CASTLE (Copii lăsați în urmă de migrația forței de muncă) este co-finanțată de Uniunea Europeană, contractată de ICMPD   (Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație) prin MPF ​​(Migration Partnership Facility) și se desfășoară în perioada 15 iunie 2021 - 15 decembrie 2023. Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a partenerilor care implementează acțiunea CASTLE și nu poate fi în nicio situație considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene și cea a ICMPD.