Concurs de selectare a inițiativelor comunitare creative CASTLE - YouCreate 2022-2023, destinate adolescenților și tinerilor rămași acasă în urma migrației părinților pentru muncă

CASTLE

Termen de depunere a dosarelor: 10 Octombrie 2022

Dragi tineri, dacă aveți vârsta între 14-19 ani  și vă este cunoscut fenomenul migrației părinților la muncă peste hotare și/sau aveți experiență de migrație (părinții sunt plecați la muncă peste hotare), atunci anunțul este pentru voi. Terre des hommes Moldova lansează un apel de inițiative comunitare creative implementate de tineri pentru tineri, pentru a contribui la împuternicirea adolescenților și tinerilor cu experiență de migrație (a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare) - de a participa la procesul de luare a deciziilor în școlile și comunitățile lor, cât și de a se  implica în inițiative de dezvoltare comunitară împreună cu autoritățile publice locale și organizațiile societății civile.

Cine suntem – Terre des hommes Moldova

Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes – Lausanne, Elveția (în continuare Tdh Moldova) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004 și este totalmente dedicată întru realizarea drepturilor copilului, fiind un participant indubitabil la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului. Tdh Moldova are trei direcții de intervenție: fortificarea sistemului de protecție a copilului; protecția copiilor afectați de migrație și copiilor în contact cu sistemul de justiție. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. Activitățile Tdh Moldova se aliniază la politicile statului privind protecția copiilor și racordarea lor la reglementările internaționale. Mai multe detalii despre despre activitatea Tdh Moldova găsiți aici.

Ce facem în cadrul Proiectului CASTLE:

Activitățile în cadrul proiectului CASTLE contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice:

 • Împuternicirea copiilor/tinerilor rămași acasă urmare a plecării părinților la muncă peste hotare;
 • Contribuția copiilor/tinerilor rămași acasă urmare a plecării părinților la muncă peste hotare la reforma legislativă privind migrația forței de muncă, cu accent pe sistemele de migrație circulară și pe protecția copiilor;
 • Capacitarea tinerilor cu experiență de migrație (a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare) în dezvoltarea și implementarea inițiativelor de implicare civică (educație de la egal la egal, activități de informare, inițiative comunitare etc.), bazate pe necesitățile tinerilor inclusiv adolescenților cu experiență de migrație (a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare) din comunitățile lor de baștină;
 • Împuternicirea adolescenților și tinerilor cu experiență de migrație (a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare) - de a participa la procesul de luare a deciziilor în școlile și comunitățile lor, implicarea în inițiative de dezvoltare comunitară împreună cu autoritățile publice locale și organizațiile societății civile.

Ce este YouCreate

YouCreate este o metodologie pentru împuternicirea tinerilor, prin crearea unui spațiu pozitiv pentru tinerii din comunitate, pentru a le spori starea de bine, reziliența și sentimentul de apartenență, a le dezvolta abilități de leadership  și a susține activ comunitățile lor.

Începând cu anul 2021, Tdh Moldova oferă suport echipelor de inițiativă ale tinerilor din raioanele partenere - implicate și anterior în programul de consolidare a implicării civice a tinerilor -  pentru dezvoltarea și implementarea inițiativelor creative comunitare de către tineri pentru tineri, în baza metodologiei „YouCreate”.

Ce ne propunem în 2022-2023:

Invităm tinerii să participe la programul de finanțare a inițiativelor comunitare creative implementate de tineri pentru tineri bazate pe necesitățile tinerilor, inclusiv adolescenților, cu experiență de migrație (a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare) pentru a-i ajuta pe aceștia să își facă vocea auzită și să participe la procesul de luare a deciziilor în școlile și comunitățile lor, să se implice în inițiative de dezvoltare comunitară împreună cu autoritățile publice locale și organizațiile societății civile.

Activitățile eligibile pentru sprijin financiar vor include, dar nu se vor limita la următoarele: campanii comunitare și activități de încurajare a spiritului civic prin intermediul artei; evenimente comunitare care vin să mobilizeze tinerii pentru soluționarea problemelor care îi privesc prin intermediul artei; activități referitoare la educația în domeniul promovării drepturilor omului prin intermediul artei; sensibilizarea comunității asupra unor probleme care o vizează prin intermediul teatrului social, teatrului forum, flash-mob, graffiti, artă murală, bibliotecă vie, activități stradale, cafenea publică, storytelling, activități ce ar facilita dialogul între generații etc.

Inițiativele comunitare vor fi finanțate dacă vor întruni toate condițiile enumerate mai jos:

 • ideea a fost dezvoltată de un grup de tineri (cel puțin 10 tineri);
 • tinerii au stabilit un parteneriat cu școala, APL, organizații locale, centre de tineret, etc.;
 • tinerii au convins, cel puțin, un cadru didactic să fie parte din echipa de implementare a inițiativei.

Buget:

 • bugetul total destinat finanțării pentru inițiativele comunitare creative, CASTLE - YouCreate 2022-2023 este în sumă de 2000 Euro;
 • vor fi finanțate 5 inițiative comunitare creative, fiecare inițiativă va putea accesa suma maximă de 400 de euro.

Ce urmează:

Etapa I :  Vă propunem să realizați următoarele acțiuni:

1.1 Formați echipa (cel puțin 10 tineri și 1 cadru didactic din instituțiile de învățământ gimnazial sau liceal)

Dacă ești tânăr cu vârsta de 14-19 ani, ai idei și dorința de a dezvolta și a implementa inițiative comunitare pentru tineri, ești gata să înveți lucruri noi și să-ți dezvolți potențialul creativ și artistic, atunci TE INVITĂM:

 • să comunici cu colegii despre posibilitatea de a participa în cadrul proiectului;
 • să identifici colegi care au interes și sunt motivați să se implice într-un proiect creativ și formați un grup de inițiativă (cel puțin 10 tineri în echipă);
 • să comunici cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ gimnazial sau liceal, membri ai familiilor transnaționale, reprezentanți ai autorităților locale din comunitatea de baștină și alți actori locali pentru dezvoltarea și implementarea inițiativelor creative comunitare de către tineri pentru tineri.

 Dacă ești cadru didactic și ai dorința să implici tinerii în viața comunității, să contribui la dezvoltarea competențelor tinerilor, atunci TE INVITĂM:

 • să comunici cu tineri despre posibilitatea de a participa în cadrul proiectului;
 • să formezi un grup de tineri (cel puțin 10 tineri) ce doresc să implementeze inițiative comunitare pentru tineri;
 • să comunici cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ gimnazial sau liceal, membri ai familiilor transnaționale, reprezentanți ai autorităților locale din comunitatea de baștină și alți actori locali pentru dezvoltarea și implementarea inițiativelor creative comunitare de către tineri pentru tineri, pentru a stabili o colaborare în cadrul proiectului.

Etapa I: Înregistrați echipa pentru participarea la concurs până la 10.10.2022.

Dosarul pentru concurs va include următoarele:

 • să completați și expediați formularul pentru propunerea de inițiativă (Anexa 5);
 • să completați formularul de înregistrare a echipei (Anexa 2), cu următoarea informație: denumirea echipei, localitatea, prezentarea membrilor echipei (numele/prenumele, vârsta tinerilor, localitatea, instituția, ocupația, date de contact), motivele implicării în acest proiect;
 • să completați formularul de buget pentru inițiativă (Anexa 6);
 • să expediați un video (1-2 minute) ce va conține: prezentarea creativă a echipei (denumirea, membrii echipei, mesajul pe care dorește echipa să îl transmită comunității).

Formularele de înregistrare și materialul video vor fi expediate la adresa de email: cristina.triboi@tdh.ch

Echipa Tdh Moldova va organiza prima întâlnire online cu echipele selectate (tinerii și cadrele didactice) în perioada 11 – 14 Octombrie 2022, pe platforma ZOOM (persoanele înregistrate vor primi link de acces pe platforma online). Ne vom întâlni virtual pentru a ne cunoaște și pentru a vă prezenta proiectul și activitățile ulterioare din cadrul CASTLE – YouCreate 2022-2023.

Etapa II:  Vă propunem să realizați următoarele acțiuni (doar pentru echipele selectate)

 • să evaluați și să analizați situația adolescenților/tinerilor cu experiență de migrație (a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare) din comunitate și resurselor existente la nivel de comunitate;
 • să identificați idei pentru inițiativă comunitară realizată de către tineri pentru tineri;
 • să vă implicați în toate instruirile online și offline realizate de Tdh Moldova pe parcursul perioadei de implementare a proiectului CASTLE;
 • să fiți activi, creativi, implicați, să dezvoltați și implementați inițiative comunitare bazate pe metodologia You Create.

Tdh Moldova va oferi suport echipelor în implementarea proiectelor, prin următoarele activități:

 • Va organiza activități online și offline pe parcursul perioadei de implementare a proiectului CASTLE, cu fiecare echipă creată;
 • Va oferi suport în însușirea unei metodologii inovative, creative, bazată pe arte care va ajuta echipele să dezvolte și să implementeze inițiative comunitare;
 • Va realiza un Atelier de instruire în baza metodologiei YouCreate pentru 15 persoane în perioada 26-28 octombrie 2022, la Chișinău (2 tineri + 1 adult/cadru didactic per inițiativă); (Vezi Anexa 3 (I, II,III,IV), Anexa 4 din Ghid);
 • Va oferi suportul financiar necesar pentru implementarea proiectelor comunitare dezvoltate de echipele de inițiativă;
 • Va fi alături de echipe în procesul de implementare a inițiativelor comunitare și în gestionarea suportului financiar solicitat (ianuarie – mai 2023);
 • Împreună vom analiza, evalua și învăța din experiența pe care am acumulat-o în această perioadă.
 • În mai 2023 va organiza un eveniment de totalizare.

Pentru mai multe detalii sau întrebări de precizare, contactați: 

Cristina Triboi - Specialist protecția copilului/Coordonator de Proiect în cadrul Tdh Moldova

adresa e-mail: cristina.triboi@tdh.ch 

telefon: +373 68378887

Proiectul CASTLE (2021 - 2023) vizează îmbunătățirea politicilor de protecție și a cunoștințelor privind familiile transnaționale și impactul social și legal al migrației forței de muncă către Uniunea Europeană asupra copiilor rămași acasă urmare a migrației părinților. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) și este implementat de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Terre des hommes - RomaniaTerre des hommes - Moldova și Terre des hommes Ucraina, în parteneriat cu Academia de Științe Economice din Moldova și Institutul Ucrainean de cercetări sociale Oleksandr Yaremenko.