Culegere de programe „Prevenirea delincvenței juvenile”

În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii.

Comportamentul antisocial și delincvent la copii este produsul a multipli factori de risc, în condițiile în care măsurile de protecție întreprinse s-au dovedit a fi insuficiente. Profesioniștii din sistemul educației și al protecției sociale, dar și părinții în general, trebuie să dețină abilități și cunoștințe specifice, iar prin activitățile lor să contribuie la prevenirea delincvenței juvenile. Trebuie să prevenim evoluții indezirabile în comportamentul tuturor copiilor și să-i ajutăm pe copiii care, în virtutea mai multor cauze, au ajuns să nu-și mai poată controla emoțiile și comportamentul, riscând să comită infracțiuni.

Atunci când creștem tânăra generație, avem misiunea nu doar de a o pregăti cu un bagaj de cunoștințe necesar pentru alegerea unei meserii și practicarea acesteia, dar și pentru o cât mai bună funcționare socială. Din perspectiva necesității de a consolida eforturile instituțiilor în prevenirea delincvenței juvenile, Terre des hommes Moldova a elaborat, adaptat și implementat o serie de programe pentru copii, părinți și profesioniști, care merită a fi aplicate pentru diminuarea comportamentului antisocial al copiilor.

În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii:

  1. Program de grup pentru reducerea comportamentelor pre-delincvențiale și infracționale ale minorilor cu vârste cuprinse între 10 și 13 / 14 ani / Autori: Mihaela Săsărman și Andrei Chișcu;
  2. Program de prevenire a delincvenței juvenile / Autor: Liliana Focșa;
  3. Program de activități psihosociale în domeniul egalității de gen pentru adolescenți / Selecție și adaptare: Anatolii Oprea;
  4. Program de formare pentru sporirea implicării băieților și bărbaților în creșterea și educația copiilor în scopul prevenirii violenței și abuzului față de copii - parentaj conștient sensibil la gen / Autor: Daniela Terzi-Barbăroșie

Culegere de programe „Prevenirea delincvenței juvenile” poate fi descărcată aici.

Data publicării