FILM INFORMATIV ŞI DIDACTIC "JUSTIŢIA PENTRU COPII"

Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție.

Filmul integral:

Film integral, subtitrare în limba rusă:

Film integral, subtitrare în limba engleză:

Versiunea scurtă, cu referire la copilul bănuit de săvârşirea unei fapte ilegale

Versiunea scurtă, cu referire la copilul martor unei fapte ilegale:

Versiunea scurtă, cu referire la copilul victimă a unei fapte ilegale

Filmul face parte din proiectul „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova.

Filmul a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul filmului este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova  şi în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene.


O producţie OWH TV Studio www.owh.md

Data publicării