Ghid pentru profesionişti „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state”

Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state” are drept scop acordarea suportului metodologic şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor implicaţi în procesul de repatriere a copiilor identificaţi fără însoţitori legali peste hotarele Republicii Moldova, precum şi în procesul de monitorizare post repatriere.

Ghidul pentru profesionişti „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state” este adresat autorităţilor, instituţiilor şi specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state” a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi  Familiei nr.52 din 25.04.2014. Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „FACT – Acţiune Transnaţională – Protecţia copiilor moldoveni aflaţi în situaţii de risc sau victime ale exploatării şi/sau traficului de fiinţe umane în Federaţia Rusă”, implementat de Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes, cu asistenţa financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Ghidul conţine 10 tipuri de caz:

  1. Specificul (re)integrării copilului de vârstă şcolară
  2. Specificul (re)integrării copilului cu dizabilităţi
  3. Specificul (re)integrării copilului rămas fără ocrotire părintească
  4. Specificul (re)integrării în familie a copiilor cu vârste diferite
  5. Specificul (re)integrării copilului rămas temporar fără ocrotire părintească/rămas fără ocrotire părintească
  6. Specificul (re)integrării în familie a copilului nou-născut
  7. Specificul cazului copilului al cărui familie biologică /extinsă refuză să-l preia pentru creştere şi educare
  8. Specificul (re)integrării copilului infectat cu tuberculoză
  9. Specificul (re)integrării copilului infectat cu HIV/SIDA
  10. Specificul (re)integrării copilului nedocumentat sau actele de identitate ale cărui au fost pierdute
Data publicării