Instruiri pentru coordonatorii spațiilor prietenoase copiilor din comunitățile cu refugiați ucraineni cu accent pe protecția copilului și safeguarding

instruiri EMRG

Terre des hommes Moldova, organizație dedicată protecției și susținerii drepturilor copilului, a organizat pe data de 4 august 2023, o instruire de excepție pentru coordonatorii spațiilor prietenoase copiilor din comunitățile refugiaților ucraineni. Instruirea s-a desfășurat în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret "Artico"  și a avut scopul să dezvolte cunoștințe solide privind protecția copilului și safeguarding.

Obiectivul principal al acestui eveniment a fost consolidarea capacităților participanților de recunoaștere și gestionare a situaților de risc pentru copii și de implementare a practicilor eficiente de safeguarding în activitățile desfășurate în aceste spații.

Programul instruirii a inclus următoarele subiecte de importanță vitală:

Conceptul de protecție a copilului și safeguarding: participanții au fost familiarizați cu principiile fundamentale ale protecției copilului și modul în care safeguarding-ul reprezintă o abordare integrată pentru prevenirea și gestionarea riscurilor;

Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților: coordonatorii au învățat să recunoască situațiile de risc la care ar putea fi expuși copiii în diverse contexte și să identifice factorii de vulnerabilitate pentru ei;

Sistemele de raportare și intervenție: participanții au fost instruiți cu privire la procedurile adecvate de raportare și modul de gestionare a situațiilor de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor;

Dezvoltarea politicilor de safeguarding: instruirea a inclus și modul de elaborare și implementare a politicilor și practicilor de safeguarding în cadrul spațiilor prietenoase copiilor din comunitățile refugiaților ucraineni, pentru asigurarea unui mediu sigur și protector.

Moderatorii instruirii, specialiști și experți recunoscuți în domeniul protecției copilului și safeguarding-ului, au oferit o perspectivă valoroasă și îndrumări practice pe tot parcursul atelierului.

Participanții au manifestat un interes deosebit și au contribuit activ la jocuri, discuții și dezbateri, împărtășind experiențe și bune practici din propriile spații prietenoase copiilor.

"Această instruire a reprezentat o oportunitate foarte utilă pentru noi, coordonatorii spațiilor prietenoase copiilor. Ne-a ajutat să ne cunoaștem reciproc și să ne consolidăm abilitățile în protecția și safeguarding-ul copiilor. Atelierul de astăzi ne-a surprins prin noi activități psihosociale de grup pentru copii, precum: mingea cu 5 pase, jocul de cunoaștere cu mingea, activitatea „nu eu!” -  pe care cu siguranță le voi practica împreună cu copiii. Suportul informativ pe care l-am însușit referitor la activitățile psihosociale mi-au îmbogățit cunoștințele personale”, a declarat doamna Stela Petrușcă, coordonatoarea Spațiului Prietenos Copilului de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”.

„Sunt recunoscătoare pentru activitățile și cunoștințele însușite în cadrul programului de instruire. În momentul de față, avem persoane refugiate din Ucraina, inclusiv familii vulnerabile, a căror copii vin în fiecare zi la bibliotecă. Cunoștințele acumulate astăzi ne vor ajuta să îmbinăm învățarea, mișcarea și comunicarea într-un spațiu sigur pentru copii”, a menționat doamna Larisa Vrabie, în calitate de coordonatoare a Spațiului Prietenos Copilului de la biblioteca publică din Bubuieci.

Pentru mai multe informații despre activitățile Terre des hommes privind protecția copilului și safeguarding-ul, vizitați pagina web a organizației: https://tdh-moldova.org/

#TerreDesHommes #ProtecțiaCopilului #Safeguarding #SpațiiPrietenoaseCopiilor