Materiale Informative „Mecanismul Intersectorial de Cooperare în Domeniul Protecţiei Copilului”

Materialele informative au fost utilizate în cadrul Atelierului de Instruire „Mecanismul Intersectorial de Cooperare in Domeniul Protecţiei Copilului” care a fost organizat în perioada August-Octombrie 2014, în 29 raioane, cu participarea a 556 specialişti cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Atelierul de instruire a fost realizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei Terre des hommes în cadrul proiectului: „Familie puternică pentru fiecare copil”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi implementat în Republica Moldova de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, până în iunie 2017.

Scopul atelierului de instruire a fost de a informa şi sensibiliza profesioniştii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului referitor la implementarea:

- Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (Legea Nr.140 din 14.06.2013);

- Legii cu privire la serviciile sociale (Legea Nr.123 din 18.06.2010);

- Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (Hotărârea Guvernului Nr.270 din 08.04.2014).

Materialele informative sunt adresate autorităţilor, instituţiilor şi specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Setul de materiale (poate fi descărcat mai jos) conţine informaţii privind Sistemul de Protecţie a Copilului în Republica Moldova, referindu-se la protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, serviciile sociale şi Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asis­tenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. În setul de materiale informa­tive sunt incluse şi 6 anexe, ce reflectă informaţie adiţională la prevederile procedurilor din cadrul Instrucţiunii, cum ar fi: identificarea cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic; evaluarea iniţială/complexă şi asistenţa copiilor victime sau poten­ţiale victime; schema implementării Instrucţiunilor; responsabilităţile instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului.

Data publicării