Tdh anunță vacantă poziția de Ofițer financiar superior

Terre des hommes Moldova caută o persoană proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate pentru poziția de Ofițer financiar superior, care să se alăture echipei și să sprijine implementarea proiectelor organizației.

Tipul contractului
Contract de un an, cu posibilitate de extindere; poziție locală; normă întreagă (40 de ore pe săptămână)
Locație
Chișinău, R. Moldova
Termenul limită pentru a aplica
Context

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în aproape 40 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Organizația întrunește o echipă de 30 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților în general. Pentru a-și atinge aceste obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copiii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor; activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

Descrierea rolului

Ofițerul financiar superior, în coordonare și cooperare cu personalul de sprijin și sub supravegherea directă a Managerului financiar pentru Delegația Europei de Est, este responsabil de executarea sarcinilor financiare și contabile în vederea îndeplinirii cerințelor legislative și a operațiunilor de suport din cadrul delegației. El/ea are acces direct la informații confidențiale, cum ar fi rapoartele și datele financiare, bugetul delegației, extrasele de cont bancar și este responsabil/ă de păstrarea exactă a evidențelor biroului. Un sentiment profesional de securitate, confidențialitate și reprezentare adecvată este esențial pentru profilul postului.

Responsabilitățile de bază

 • Ține evidența contabilă zilnică; asigură înregistrarea intrărilor (numerar, bancă, angajamente și tranzacții corective pentru raportarea financiară a biroului și a partenerilor), alocarea costurilor pentru diferite contracte cu donatori și trimite rapoarte contabile lunare către Managerul financiar.
 • Realizează continuitatea bugetului, asigurându-se cheltuielile să fie în legătură cu activitățile respective și că orice depășire a cheltuielilor este decontată într-o perioadă acceptabilă; coordonează cu Managerul financiar monitorizarea și utilizarea bugetelor biroului.
 • Verifică rapoartele financiare ale partenerilor și controlează utilizarea corectă a fondurilor în conformitate cu toate procedurile financiare ale Tdh și ale donatorilor.
 • Asigură înregistrarea tranzacțiilor financiare ale partenerilor (numerar, bănci, angajamente și tranzacții corective în baza de date SAGA) și alocarea costurilor pentru diferitele contracte ale donatorilor, în baza organigramei contabile a grupului.
 • Asigură pregătirea proiectelor de rapoarte financiare pentru donatorii Terre des hommes și le prezintă Managerului financiar.
 • Colaborează cu Managerul financiar la pregătirea și participarea la auditurile financiare.
 • Participă la redactarea documentelor contractuale ale misiunii (în colaborare cu autoritățile locale, OSC-uri partenere și ONG-uri locale, furnizori, contracte de închiriere etc.) în domeniile de competență.
Profilul candidatului
 • Diplomă universitară (masterat sau echivalent) de la o instituție de învățământ acreditată într-un domeniu relevant (finanțe, management etc.)
 • Minimum 5 ani de experiență în contabilitate sau asistență financiară și în proceduri financiare; experiența în sectorul non-profit este evaluată pozitiv.
 • Experiență în lucrul cu bugete, situații de flux de numerar, planuri financiare și elaborarea de rapoarte financiare.
 • Experiența privind formatele și cerințele donatorilor constituie un avantaj important.
 • Etică profesională solidă și capacitatea de a lucra bine atât independent, cât și ca parte a unei echipe
 • Abilitatea de a organiza, gestiona, prioritiza și duce la îndeplinire mai multe sarcini într-un mediu cu ritm rapid, orientat spre termene limită.
 • Cunoașterea la nivel înalt a Microsoft Office Suite, în special Excel; experiență de lucru cu un software automatizat de contabilitate și finanțe.
 • O bună cunoaștere a limbii române și engleze atât oral, cât și scris.
Aplică

Persoanele care îndeplinesc condițiile specificate sunt invitate să trimită:

 • CV-ul actualizat.
 • Scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența în domeniul solicitat.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.ch, până la data de 14 iunie 2022, cu mențiunea „Ofițer financiar superior” + numele și prenumele dvs. Se vor lua în considerare doar dosarele complete și depuse în termen.

Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Subiectele probei scrise vizează evaluarea cunoștințelor profesionale. Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs.

*Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Alte informații

Terre des hommes oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate, indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen.

Politica de protecție a copiilor 

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Prin expedierea candidaturii, sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate în cadrul procesului de recrutare. Toate documentele pe care vi le vom solicita la diferite etape ale procesului de recrutare vor fi folosite doar în acest scop.

Tot personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de faptul că se aplică normele de protecție a datelor și că informațiile personale vor fi tratate în mod confidențial. În conformitate cu politica noastră, vom păstra documentele de candidatură doar pe perioada recrutării.