Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" - Drepturile copiilor în contact cu Sistemul de Justiţie

Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie.

Copiii care intră în contact cu legea pot fi victime, martori sau infractori (bănuiţi). În toate cazurile, copiii au drepturi.

Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" se referă la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Informaţia de bază pe care trebuie să o cunoască copiii şi părinţii/îngrijitorii a fost divizată în doua pliante destinate:

- copilului bănuit de săvârşirea unei fapte ilegale;

- copilului victimă sau martor al unei fapte ilegale.

Mai jos sunt ataşate  trei versiuni ale celor două pliante: în română şi rusă pentru Republica Moldova şi în rusă - versiunea pentru regiunea transnistreana. 

 

Versiunea text a pliantelor este disponibilă la următoarele adrese:

1. Ce se întâmplă dacă… ? Drepturile copilului bănuit de săvârşirea unei fapte ilegale

2. Ce se întâmplă dacă… ? Drepturile copilului victimă sau martor al unei fapte ilegale

3. Что делать, если…? Права ребенка, подозреваемого в совершении противоправных действий

4. Что делать, если…? Права ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий или свидетеля противоправных действий

5. Что делать, если…? Права ребенка, подозреваемого в совершении противоправных действий  (Приднестровье)

6. Что делать, если…? Права ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий или свидетеля противоправных действий (Приднестровье)

Pliantul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea competenţelor organelor de drept şi a coordonării intersectoriale, a societăţii civile pentru combaterea discriminării şi a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova.

Aceasta publicaţie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii este în responsabilitatea exclusiva a Terre des hommes Moldova şi în niciun caz nu se poate considera ca reecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Data publicării