Programul Transnațional Dunărea susține alfabetizarea digitală a comunității rome din Moldova

DR

Succesele și provocările proiectului „Regiunea Dunării pentru îmbunătățirea incluziunii și împuternicirii comunității de romi – DREAM ROAD”, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 au fost discutate la 9 decembrie 2022 în cadrul mesei rotunde „Alfabetizarea digitală ca instrument de reziliență a comunității rome”, organizate la Laboratorul de Alfabetizare Digitală  (LAD) de la Orhei, care a împlinit un an de activitate. Evenimentul, desfășurat în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” din Orhei a avut scopul de a informa participanții cu privire la rezultatele proiectului, a discuta beneficiile acestuia, dar și provocările cu care se confruntă comunitatea romilor din Republica Moldova. Totodată, masa rotundă a fost și un bun prilej de identificare a metodelor de replicare și extindere la nivel național a modelului elaborat în cadrul proiectului.

La masa rotundă au participat Tatiana Platon, vicepreședinta raionului Orhei, Teodora Rebeja, manager de proiect în cadrul Fundației „Terre des hommes”  Moldova, Ion Duminica, șeful Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural, Serghei Russu, consultant principal în cadrul Direcției Programe Transnaționale și Transfrontaliere a I.P „Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, primari, mediatori comunitari, asistenți sociali, dar și manageri ai instituțiilor de învățământ din localități dens populate de etnia romă din raioanele Orhei, Rezina și Șoldănești.

Astfel, vicepreședinta raionului Orhei, Tatiana Platon a salutat rezultatele obținute de proiect și a sugerat necesitatea extinderii experienței pozitive înregistrate în vederea deschiderii unui Centru de instruire pentru reprezentanții tuturor etniilor din orașul Orhei în vederea îmbunătățirii șanselor de angajare în câmpul muncii. La rândul său, Teodora Rebeja, managerul proiectului din cadrul Fundației „Terre des hommes” Moldova a mulțumit administrației Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” din Orhei, precum și administrației raionului Orhei pentru susținere, implicare și devotament în procesul de fondare și funcționare a laboratorului în cadrul proiectului și a sugerat necesitatea asigurării durabilității rezultatelor obținute.

În aceași ordine de idei, Serghei Russu a salutat intenția participanților de a continua activitatea laboratorului și după încheierea proiectului, și a oferit mai multe detalii cu privire la oportunitățile de finanțare oferite de Programul Regiunea Dunării 2021-2027 în vederea susținerii integrării grupurilor vulnerabile în câmpul muncii și îmbunătățirii accesului la educație. Totodată, mediatorul comunitar Ana Maznic a împărtășit experiența de integrare socială a romilor în viața comunității și asistența oferită în acest sens: „Este necesară o atenție mai sporită nevoilor sociale și educaționale ale romilor, dar și mai multe instruiri tematice de consolidare a capacităților de acces la piața muncii”, a menționat ea.

Proiectul „Regiunea Dunării pentru îmbunătățirea incluziunii și împuternicirii comunității de romi – DREAM ROAD” se bazează pe o cooperare strânsă între 15 organizații partenere din 10 țări din regiunea Dunării privind împuternicirea și incluziunea romilor, iar în Republica Moldova proiectul este implementat de către Fundația „Terre des hommes” Moldova.

Proiectul urmărește să fortifice capacitatea membrilor comunităților de romi din Republica Moldova să devină agenți ai schimbării. Cel mai important rezultat al proiectului constă în îmbunătățirea șanselor de integrare socială a comunității romilor prin depășirea obstacolelor profesionale de acces la câmpul muncii. În acest sens, Laboratorul de Alfabetizare Digitală a romilor este prima instituție de acest fel din țară. Scopul fondării și funcționării laboratorului este de a îmbunătăți posibilitățile romilor de a-și găsi un loc de muncă prin consolidarea capacităților acestora de a utiliza diverse instrumente digitale. În acest context, în cadrul proiectului au fost elaborate trei module de instruire și Curriculum de alfabetizare digitală a romilor, precum și Ghidul regional de alfabetizare digitală a romilor.

În vederea îmbunătățirii instrumentelor participative de elaborare a politicilor publice la nivel local, ce presupun o atenție mai sporită necesităților sociale ale romilor, până la sfârșitul anului va fi organizat și un atelier de informare pentru autoritățile publice locale din Republica Moldova.

Proiectul DREAM ROAD are scopul de a consolida capacitățile instituțiilor publice pentru a face față mai bine provocărilor romilor prin inovare și dialog, oferind reprezentanților comunității cunoștințele necesare pentru a obține un impact durabil. Obiectivul pe termen lung este de a crea procese durabile și semnificative, transparente și interactive, care să stimuleze receptivitatea reciprocă a tuturor actorilor societății. Cadrul transnațional a permis implementarea soluțiilor transferabile, testate în medii specifice la nivel local, care vor servi drept linii directoare viitoare în elaborarea politicilor publice la nivel național, regional și local.

.......

Programul Transnațional Dunărea 2014–2020 are un buget total de 274,6 milioane euro, inclusiv 5 mln. euro alocate din fondurile Instrumentului European de Vecinătate (IEV) pentru Republica Moldova. La program participă 14 țări: Austria, Bosnia si Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), România, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). La nivel național sunt implementate 22 de proiecte în domenii precum buna guvernare, inovare și responsabilitate socială, culturală, energetică și de mediu, cu o valoarea totală de două milioane de euro.

Programul Transnațional Dunărea are menirea să ofere oportunități pentru parteneri din Republica Moldova de-a elabora și implementa o serie de proiecte valoroase prin consolidarea cooperării cu caracter de transformare și inovare, în același timp, fiind în măsură să contribuie la dezvoltarea unor sinergii transnaționale.

Pentru informaţii suplimentare contactați: Direcția Programe transnaționale și transfrontaliere, I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, E-mail: danube.helpdesk@ogpae.gov.md, telefon: (+373 22) 233 045.