Profilul copiilor din Republica Moldova aflați în conflict cu legea

Problematica copiilor aflați în conflict cu legea reprezintă o provocare constantă a societăților contemporane, în special din cauza complexității fenomenului, a multitudinii de cauze care îl pot genera, dar și a puternicelor sale efecte negative, atât pe termen scurt, mediu, cât și lung la nivelul indivizilor, familiilor și societății în general. Comportamentele antisociale la copii și tineri sunt rezultate din disfuncționalități sociale ale acestora. Din această perspectivă, atât trăsăturile individuale, cât și cele care caracterizează mediul social în care tinerii cresc influențează aceste comportamente. Odată cu ratificarea instrumentelor internaționale cu privire la drepturile copiilor, Republica Moldova urmărește să respecte standardele și mecanismele eficiente de protecție a diferitor categorii de copii, dezvoltând la nivel național noi politici de protecție a copilului, care să cuprindă servicii ce răspund nevoilor copilului și ce vor favoriza îmbunătățirea calității vieții acestora.

La 1 ianuarie 2021, numărul copiilor în vârstă de până la 18 ani constituia 565,6 mii sau 21,5% din totalul populației cu reședința obișnuită în Moldova. Analiza dinamicii infracționalității copiilor urmează a fi relaționată cu situația demografică în țară, structura
populației pe vârste, natalitatea și fenomenul migrațional. Practic în ultimii 5 ani populația Republicii Moldova a scăzut cu 7,1%, iar a copiilor cu vârsta până la 18 ani cu 6,7% (anual numărul copiilor scade cu 1,2%).

Obiectivele cercetării sunt:

Obiectivul 1. Identificarea caracteristicilor individuale, familiale și ale comunităților de proveniență ale copiilor din Republica Moldova aflați în conflict cu legea.

Obiectivul 2. Cartografierea tipurilor de servicii de sprijin din Republica Moldova, acordate copiilor care au comis fapte antisociale sau care prezintă risc crescut de a comite infracțiuni, precum și familiilor acestora.

********
Raportul privind profilul copiilor din Republica Moldova aflați în conflict cu legea este realizat, cu suportul UNICEF Moldova, de către Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Au contribuit:
Iuliana Curea
Liliana Astrahan
Liliana Cicală

Conţinutul acestui raport reprezintă responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova şi nu reflectă neapărat poziția UNICEF Moldova.

Terre des hommes Moldova mulţumeşte Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Inspectoratului Național de Probațiune, Agenției Naționale a Penitenciarelor pentru contribuţia la elaborarea acestui Raport.

Data publicării
Autori
Conf.dr. Theofild-Andrei LAZĂR; Conf.dr. Elena-Loreni BACIU
Număr de pagini
45