Safeguarding Hub pentru Europa de Est: consolidarea eforturilor de garantare a siguranței persoanelor refugiate din Ucraine prin inițiative de instruire

Safeguarding

Terre des hommes Moldova a desfășurat cu succes, pe parcursul verii 2023, o serie de instruiri substanțiale în cadrul Programului Safeguarding Hub pentru Europa de Est. Cu accent deosebit pe garantarea siguranței (Safeguarding), organizația și-a reafirmat angajamentul să asigure starea de bine și securitate a categoriilor vulnerabile din societate. Printre beneficiarii instruirilor se regăsesc refugiații din Ucraina, copiii cu dizabilități, vârstnicii și comunitatea de etnie romă.

Scopul acestor instruiri a constat în consolidarea abilităților și cunoștințelor participanților, precum și a drepturilor și responsabilităților personalului din cadrul OSC în contextul garantării siguranței, de asemenea, și a abordărilor organizaționale pentru prevenirea și răspunsul la incidentele privind garantarea siguranței. Echipa Terre des hommes Moldova s-a concentrat pe dezvoltarea unei înțelegeri profunde a conceptului de Safeguarding (garantarea siguranței) și a furnizat resurse și metode eficiente pentru abordarea acestor aspecte sensibile în comunități diverse.

Prin intermediul studiilor de caz, prezentări, asalt de idei, activități de grup și individuale, participanții au fost instruiți să recunoască semnele posibile ale riscurilor de abuz sau exploatare, contribuind la creșterea abilităților reprezentanților societății civile să reacționeze rapid și eficient în fața unor situații de risc.

Eforturile organizației privind asigurarea siguranței (Safeguarding) au fost consolidate prin intermediul acestor instruiri, reprezentând un pas important în crearea unui mediu sigur și protector pentru cei implicați în proiectele umanitare. Prin astfel de inițiative, Terre des hommes Moldova își continuă angajamentul să-și dezvolte abilitățile și expertiza necesară pentru a proteja și sprijini corespunzător pe toți beneficiarii săi.

Seria de instruiri din cadrul Programului Safeguarding Hub pentru Europa de Est au avut loc consecutiv: 

  • Pe 6 iunie și 23 iunie 2023,  s-au desfășurat două instruiri cu subiectul "Măsuri esențiale pentru garantarea siguranței" (safeguarding), la care au participat 16 reprezentanți ai organizației societății civile.
  • Ținem să menționăm că, pe data de 13 iulie 2023, a fost organizată o altă instruire cu aceeași tematică, susținută cu participarea mediatorilor comunitari, organizațiilor societății civile și avându-i în calitate de formatori, respectiv pe Dna. Elena Sîrbu, președinta Organizației Femeilor Rome, și Dna. Angela Cara, reprezentant național, Moldova Safeguarding Support Hub. Mediatori comunitari, reprezentanții organizațiilor societății civile și formatorii au adus sprijin esențial persoanelor de etnie romă refugiate din Ucraina.

 

Subiectele abordate în cadrul instruirilor au cuprins aspecte precum:

 

  • Normativele internaționale și naționale referitoare la safeguarding (garantarea siguranței);
  • Analiza riscurilor asociate cu garantarea siguranței (safeguarding) a refugiaților de etnie romă din Ucraina;
  • Structura organizațională în ceea ce privește safeguarding: responsabilitățile de safeguarding în cadrul organizațiilor din societatea civilă;
  • Transpunerea principiilor de safeguarding (garantarea siguranței) în practică.

 

"Doresc să adresez sincere mulțumiri pentru organizarea deosebită a atelierului de Safeguarding. Cunoștințele și competențele asimilate în domeniul safeguarding-ului mi-au oferit multă valoare. De asemenea, m-a impresionat abilitatea formatorilor de a facilita interacțiunea și schimbul de idei între participanți. Atmosfera prietenoasă și deschisă pe care formatorii au reușit să o  creeze a încurajat comunicarea și colaborarea între toți cei prezenți." a afirmat Dl. Gorincioi Valeriu, președinte CSO.

"Garantarea siguranței persoanelor refugiate implică stabilirea unui cadru de măsuri preventive și limitarea riscurilor la care acestea sunt expuse. Trainingul oferit de Terre des hommes a avut un impact pozitiv asupra mediatorilor romi, care îi sprijină zilnic pe refugiați, indiferent de etnie, religie sau alte criterii. După această instruire, participanții au dobândit cunoștințe valoroase pe care le pot aplica în activitatea lor, devenind mai competenți în furnizarea de informații relevante și ușor de înțeles pentru fiecare refugiat", a subliniat Dna. Elena Sîrbu, președinta Platformei Femeilor Rome.

 

Dna Angela Cara, reprezentant național, Moldova Safeguarding Support Hub, a subliniat importanța continuării acestor eforturi: "Resursele pentru promovarea și garantarea siguranței în cadrul Safeguarding Hub pentru Europa de Est sunt esențiale pentru reducerea riscurilor și vătămărilor suferite de refugiați și persoanele strămutate în perioada crizei din Ucraina. Călătoria noastră în promovarea siguranței nu se oprește aici. Împreună putem construi un viitor mai securizat pentru toți."

 

Nota bene:

  • Programul Safeguarding Hub pentru Europa de Est, în parteneriat cu organizații precum Social Development Direct, ICVA, Fundația Terre des hommes, Clear Global și Disasters Emergency Committee, reprezintă o resursă vitală pentru promovarea și garantarea siguranței, având ca scop reducerea vătămărilor provocate refugiaților și persoanelor strămutate în contextul crizei generate de războiul din Ucraina.