Terre des hommes Moldova recrutează un/o Specialist/ă în protecția copilului

Terre des hommes Moldova caută un/o Specialist/ă în protecția copilului, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei și să sprijine implementarea proiectelor organizației.

Tipul contractului
Contract de un an, cu posibilitate de extindere; poziție locală; normă întreagă (40 de ore pe săptămână)
Locație
Chisinau, with occasional travel to project communities
Termenul limită pentru a aplica
Context

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în aproape 40 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Organizația întrunește o echipă de 30 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților în general. Pentru a-și atinge aceste obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copiii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor; activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

Descrierea rolului

Specialistul/Specialista în protecția copilului contribuie la implementarea intervențiilor de protecție a copilului la nivel național în cadrul tuturor programelor și proiectelor; oferă asistență tehnică partenerilor naționali și locali ai Tdh în ceea ce privește activitățile de protecție a copilului; promovează activitățile de protecție a copilului după caz și necesitate, în special în ceea ce privește participarea, împuternicirea și reziliența copiilor și a tinerilor; participă la consolidarea sistemelor formale și non-formale de protecție a copilului; contribuie la dezvoltarea capacității actorilor din domeniul protecției copilului și oferă sprijin tehnic pentru dezvoltarea politicilor cu referire la protecția copilului.

Responsabilitățile de bază:

 • Contribuie și participă la elaborarea analizelor de situație sau a evaluărilor de nevoi la nivel de țară, la planificarea strategică, la elaborarea de proiecte, la revizuirea propunerilor, în conformitate cu politicile și strategiile de protecție a copilului.
 • Integrează, promovează și facilitează răspândirea și punerea în aplicare a abordărilor legate de protecția copilului în cadrul programelor Tdh în țară și în cadrul diferitelor proiecte.
 • Participarea la inițierea și difuzarea unor practici sau modele inovatoare de participare a copiilor și a tinerilor.
 • Realizarea de intervenții în domeniul protecției copilului și cel psihosocial.
 • Facilitează inițiativele de dezvoltare a capacităților actorilor sociali din Moldova privind protecția copilului, inclusiv prin instruire formală.
 • Contribuie la acțiunile de advocacy și networking ale organizației în domeniul protecției copilului și al violenței împotriva copiilor.
 • Contribuie la dezvoltarea de soluții inovatoare pentru protecția copiilor din Moldova.
 • Participă la cercetări în domeniul protecției copilului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea integrării de calitate a protocoalelor, eticii și metodologiilor de protecție a copilului.
 • Documentează practicile de protecție a copilului, face schimb de cunoștințe, lecții învățate, practici promițătoare și rezultate ale cercetărilor/analizelor.
 • În situațiile când este delegat, reprezintă activitatea de protecție a copilului a Tdh și asigură poziționarea organizației în cadrul rețelelor și forumurilor profesionale naționale și locale pe subiecte legate de protecția copilului.
Profilul candidatului
 • Studii universitare relevante.
 • Experiență confirmată în elaborarea de materiale pentru instruiri și în furnizarea instruirilor.
 • Experiență de a lucra direct cu copiii.
 • Experiență și cunoștințe metodologice privind procesele de participare a copiilor.
 • Abilități bune de exprimare orală și scrisă în limba română și engleză. Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj.
Aplică

Persoanele interesate și care îndeplinesc condițiile specificate sunt invitate să trimită:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză;
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența în domeniul solicitat.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.ch, până la data de 31 mai 2022, cu mențiunea „Specialist/ă protecția copilului Tdh Moldova”. Se vor lua în considerare doar aplicațiile complete și depuse în termen.

Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Subiectele probei scrise vizează evaluarea cunoștințelor profesionale. Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs.

*Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Alte informații

Terre des hommes oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate, indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen.

Politica de protecție a copiilor 

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Prin expedierea candidaturii, sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate în cadrul procesului de recrutare. Toate documentele pe care vi le vom solicita la diferite etape ale procesului de recrutare vor fi folosite doar în acest scop.

Tot personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de faptul că se aplică normele de protecție a datelor și că informațiile personale vor fi tratate în mod confidențial. În conformitate cu politica noastră, vom păstra documentele de candidatură doar pe perioada recrutării.