Suport de curs. Formare de formatori "Mecanismul intersectorial de cooperare în protecția copilului"

Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor - specialiști ce au responsabilități de ghidare și monitorizare a angajaților instituțiilor din domeniul asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept și care trebuie să coopereze în vederea prevenirii și asistenței cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al copiilor.

Accentul este pus pe formarea competențelor necesare pentru instruirea profesioniștilor implicați direct în implementarea Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului.*

Suportul de curs include patru capitole fiecare capitol este constituit din module. În modulele sunt propuse metode și tehnici, materialele necesare, și timpul rezervat pentru fiecare modul, de asemenea fiecare modul are și fișe resurse cu material informativ pentru fiecare subiect. Acest suport de curs vine în ajutorul formatorilor care urmează să realizeze  ateliere de instruire cu profesioniștii la nivel local.

Formarea de formatori a fost realizată in perioada 15-19 decembrie 2014 de Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei Terre des hommes în cadrul proiectului: „Familie puternică pentru fiecare copil”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi implementat în Republica Moldova de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, până în iunie 2017.

* Mecanismul intersectorial de cooperare prevăzut de Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor în situație de risc şi a copiilor separaţi de părinți din 14.06.2013, reprezintă un instrument metodologic pentru profesioniștii responsabili de protecția copiilor (pedagogi, lucrători medicali, asistenți sociali, polițiști, autorități tutelare și alții) în identificarea, referirea, asistenţa copiilor în situații de risc şi a celor care suferă de violență, neglijare, exploatare în toate mediile sociale: familie, şcoală, comunitate.

În scopul executării art. 20 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi  a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.270 din  8 aprilie 2014 Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului.

Data publicării