Tdh Moldova anunță vacantă poziția de Ofițer de monitorizare și evaluare

Ofițer de monitorizare și evaluare

Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane proactive și orientată spre rezultate pentru poziția de Ofițer de monitorizare și evaluare, care să se alăture echipei și să sprijine implementarea proiectelor organizației.

Tipul contractului

Contract de un an, cu posibilitate de extindere; poziție locală; normă întreagă (40 de ore pe săptămână)

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Termenul limită pentru a aplica

31 Martie 2023

Context

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste milioane de copii și membri ai familiilor lor în 30 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Organizația întrunește o echipă de 50 de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților în general. Pentru a-și atinge aceste obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copiii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor; activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

Descrierea rolului

Ofițerul de monitorizare și evaluare (M&E) va fi responsabil/ă de dezvoltarea și implementarea generală a sistemului de M&E, precum și de conceperea, implementarea și gestionarea activităților de monitorizare și evaluare a unui proiect sau program.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI ȘI ATRIBUȚII:

 • Dezvoltarea și implementarea sistemelor de M&E: Ofițerul de M&E este responsabil/ă de conceperea și implementarea sistemelor de monitorizare și evaluare a programelor, asigurându-se că datele sunt colectate, analizate și raportate cu acuratețe și în timp util.
 • Realizarea activităților de monitorizare și evaluare: Ofițerul de M&E supraveghează colectarea datelor și efectuează vizite de monitorizare periodice la locațiile proiectelor pentru a se asigura că activitățile programului sunt puse în aplicare conform planificării.
 • Analiza datelor: Ofițerul de M&E este responsabil/ă de analiza datelor programului și de întocmirea rapoartelor privind rezultatele și impactul programului. Aceasta include utilizarea de programe statistice pentru a analiza datele și a interpreta rezultatele.
 • Dezvoltarea și întreținerea bazelor de date: Ofițerul M&E creează și gestionează baze de date pentru stocarea și analiza datelor programului. Aceasta include asigurarea faptului că datele sunt exacte, actualizate și sigure.
 • Furnizarea de asistență tehnică: Ofițerul de M&E oferă asistență tehnică personalului programului și partenerilor în ceea ce privește aspectele legate de M&E, inclusiv colectarea, analiza și raportarea datelor.
 • Efectuarea de evaluări: Ofițerul M&E concepe și implementează evaluări ale programului pentru a evalua eficacitatea și impactul programului.
 • Consolidarea capacităților: Ofițerul de M&E instruiește personalul programului și partenerii cu privire la conceptele, instrumentele și tehnicile de M&E pentru a le consolida capacitatea de a colecta, analiza și utiliza datele.
 • Asigurarea conformității: Ofițerul M&E se asigură că activitățile programului sunt conforme cu cerințele și reglementările donatorilor.
 • Raportarea: Ofițerul de M&E este responsabil/ă de elaborarea de rapoarte periodice privind activitățile și rezultatele programului, inclusiv rapoarte de progres, rapoarte ale donatorilor și alte rapoarte, după necesitate.
 • În general, Ofițerul de M&E joacă un rol esențial în asigurarea faptului că activitățile programului sunt eficiente și că se obțin rezultatele dorite, precum și că datele sunt utilizate pentru a informa deciziile programului și pentru a îmbunătăți performanța acestuia.

Profilul candidatului

 • Educație: este necesară cel puțin o diplomă de licență într-un domeniu conex, cum ar fi statistică, economie sau științe sociale. Diploma de master va reprezenta un avantaj.
 • Experiență: este necesară o experiență de cel puțin 2-5 ani în activități de monitorizare și evaluare, colectare de date, analiză și redactare de rapoarte. Experiență în gestionarea proiectelor sau a programelor va constitui un avantaj suplimentar.
 • Candidatul/candidata ar trebui să aibă experiență în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor, instrumentelor și cadrelor de M&E. Ar trebui să aibă aptitudini puternice de analiză și de rezolvare a problemelor și să fie capabil/ă să ofere recomandări bazate pe dovezi. De asemenea, sunt necesare abilități solide de redactare a rapoartelor, de prezentare și de comunicare.
 • Atenție la detalii: Ofițerul de M&E trebuie să aibă o atenție sporită la detalii și să fie capabil/ă să identifice erorile sau inconsecvențele din date. De asemenea, ar trebui să aibă capacitatea de a urmări și monitoriza datele, asigurându-se că acestea sunt complete, exacte și actualizate.
 • Cunoștințe și abilități: este preferabilă cunoașterea instrumentelor și programelor informatice de colectare și analiză a datelor, cum ar fi SSPS, SurveyCTO. Cunoașterea Excel-ului este obligatorie.
 • Lucrul în echipă și colaborare: Ofițerul M&E trebuie să fie capabil/ă să lucreze eficient într-un mediu de echipă și să aibă abilități puternice de relaționare și comunicare. Ar trebui să fie capabil/ă să colaboreze cu alți membri ai personalului și cu părțile interesate pentru a atinge obiective comune.
 • Adaptabilitate și flexibilitate: Ofițerul de M&E ar trebui să fie capabil/ă să se adapteze la cerințele în schimbare ale proiectului sau ale programului și să fie flexibil în abordarea muncii sale. Aceștia ar trebui să fie capabili să stabilească priorități și să gestioneze mai multe sarcini cu termene limită concurente.
 • Angajamentul față de principiile etice: Ofițerul de M&E ar trebui să aibă un angajament față de principiile etice, inclusiv confidențialitatea, integritatea și respectul pentru drepturile omului. Acesta/aceasta ar trebui să fie familiarizat/ă cu orientările etice pentru cercetare și evaluare și ar trebui să le respecte în toate activitățile.

 

Oferim:

 • Promovăm o cultură a diversității. Considerăm că lucrul cu persoanele talentate, din medii și cu puncte de vedere diferite, reprezintă un avantaj strategic și o oportunitate permanentă. Diversitatea ne îmbogățește soluțiile creative și adaugă valoare pentru beneficiarii noștri;
 • Valorile organizației se află mereu în centrul muncii noastre, acestea fiind: participare și împuternicire, inovare și învățare, diversitate și incluziune, leadership și excelență;
 • Mediu de lucru prietenos;
 • Nu în ultimul rând, vă vom oferi un pachet salarial motivant, inclusiv diverse beneficii extra-legale, cum ar fi asigurarea medicală privată.

Aplică:

Persoanele care îndeplinesc condițiile specificate sunt invitate să trimită:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză;
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența în domeniul solicitat.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.ch, până la data de 31 martie 2023, cu mențiunea „Ofițer de monitorizare și evaluare” +numele și prenumele dvs. Se vor lua în considerare doar dosarele complete și depuse în termen.

Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Subiectele probei scrise vizează evaluarea cunoștințelor profesionale. Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs.

*Doar candidații preselectați vor fi contactați.