Terre des hommes Moldova anunță concurs de cerere de oferte pentru servicii de producție video pentru anul 2023

tender_foto_video

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii media, asociații obștești, studiouri și ateliere media (persoane juridice), care dispun de experiență, echipament și infrastructură necesară pentru producerea materialelor video.

Termen limită de prezentare a ofertelor: 03 martie 2023, ora 18:00 

Perioada de prestare a serviciilor: martie 2023 – ianuarie 2024

Context: Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes – Lausanne, Elveția (Tdh Moldova) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004 și este dedicată protecției drepturilor copilului, fiind un participant indubitabil la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului. Direcțiile de intervenție ale Tdh Moldova sunt: fortificarea sistemului de protecție a copilului, protecția copiilor afectați de migrație, protecția copiilor în contact cu sistemul de justiție, împuternicirea tinerilor. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. Activitățile Tdh Moldova se aliniază la politicile statului privind protecția copiilor și racordarea lor la reglementările internaționale.

Tdh Moldova solicită oferte pentru producția și promovarea materialelor video care vor fi realizate în cadrul proiectelor curente. Durata și tematica produselor variază în funcție de proiect. Vor fi apreciate ofertele care vor conține o descriere cât mai detaliată a serviciilor propuse.

Sarcini:

 • Elaborarea și coordonarea cu echipa Tdh Moldova a conceptelor de scenarii;
 • Realizarea intervirurilor în cazul reportajelor, a castingurilor în cazul spoturilor etc.
 • Realizarea filmărilor în baza scenariilor aprobate de echipa Tdh Moldova, în Chișinău și în alte localități;
 • Editarea/montarea/sonorizarea/materialului final și ajustarea acestuia în baza sugestiilor ulterioare oferite de echipa Tdh Moldova;
 • Traducerea, în caz de necesitate și subtitrarea materialelor în trei limbi;
 • Realizarea de trailere scurte pentru social media în baza materialelor realizate;
 • Predarea produselor video către Tdh Moldova în termenii stabiliți.

Companiile interesate sunt rugate să prezinte oferta de prețuri cu TVA și cu TVA la cota 0, pentru următoarele produse:

Denumire produs

Specificații

Preț cu TVA

Preț cu TVA 0

Video (cu și fără subtitrare)

Până la 1 min

 

 

 

1 - 5 minute

 

 

 

5 - 10 minute

 

 

 

10 - 20 de minute

 

 

 

30 de minute și mai mult

 

 

Animație (cu și fără subtitrare)

Până la 1 min

 

 

 

1 - 5 minute

 

 

 

5 – 10 minute

 

 

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 3 ani;
 • Experiență specifică în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale;
 • Capacități suficiente pentru asigurarea unei producții video de calitate corespunzătoare (personal calificat, echipamente tehnice și infrastructură necesară pentru toate etapele de producție și post producție, etc.);
 • În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Oferta va conține următoarele:

 • Profilul companiei / CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa, telefoane de contact, adresa electronică, persoana de contact:
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 • Copia licenței de activitate a companiei;
 • CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea contractului;
 • Oferta financiară cu TVA și cu TVA la cota 0%,  ștampilată și semnată
 • Ofertele trebuie să includă lista de servicii detaliate și prețurile, precum și un portofoliu cu lucrări.

Criterii de evaluare

 • Experiența demonstrată în baza actelor depuse;
 • Calitatea ofertei tehnice;
 • Oferta financiară.

Modul de prezentare a dosarului

Ofertele vor fi datate, semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin e-mail la adresa mda.office@tdh.ch cu atașarea setului de documente solicitate, indicându-se în titlul mesajului „Concurs servicii de producție video”.

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarul nu mai târziu de data menționată: vineri, 03.03.2023, ora 18:00

Relații la telefon: +373 69153686