Terre des hommes Moldova solicită oferte pentru contractarea serviciilor de realizare a produselor promoționale (merchandisere)

Tender materiale promoționale

Context

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, prin intermediul proiectelor sale, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili și membrii ai familiilor din 30 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova din 2004. Organizația întrunește o echipă de 50 de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc.

În cadrul activităților, Tdh Moldova realizează diverse evenimente publice și campanii de informare și sensibilizare în domeniul drepturilor copilului. În acest context, Tdh Moldova solicită oferte de prețuri pentru servicii de realizare a materialelor promoționale care vor contribui la creșterea vizibilității activităților.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență relevantă în domeniu și în prestarea unor astfel de servicii;
 • Livrarea de produse calitative;
 • Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj).

Oferta tehnică trebuie să includă următoarele

 • Oferta financiară, datată, semnată și ștampilată;
 • Profilul companiei, în care va fi indica expertiza și experiența relevantă a ofertantului;
 • Portofoliul de produse, care poate fi transmis în formă de catalog online, link-uri, anexe, etc.
 • Scrisori de recomandare sau referințe la clienți care pot confirma expertiza și experiența relevantă a ofertantului.

Oferta financiară va fi prezentată după modelul următor:

Nr.

Tip produs

Preț pentru 100 de unități / MDL

Preț cu TVA 0%

Preț cu TVA

1.

Pix eco + imprimare 2 logouri color

   

2. 

Pix de plastic + imprimare 2 logouri color

 

 

3. 

Agendă cu spirală, A5, 70 pagini (full color, inclusiv pe fiecare pagină)

   

4. 

Torbă eco + imprimare color A5

   

5.

Rucsac simplu + imprimare color A5

 

 

6.

Tricou (coton) + imprimare logo în față și imprimare A4 pe spate

   

7.

Butelie pentru apă (de sticlă) + imprimare 2 logouri color

   

8.

Sticlă pentru apă, plastic ecologic + imprimare 2 logouri color

   

9.

Penar/husă tip penar (stofă, plastic) + imprimare 2 logouri color 

   

10.

Cană din plastic ecologic + imprimare 2 logouri color

   

11.

Chipiu + imprimare 2 logouri color

   

12.

Insignă rotunda + imprimare color

 

 

13.

Mapă de hârtie A4 + imprimare full color

 

 

14.

Mapă de plastic A4 + imprimare A5

 

 

Ofertanții vor indica prețul cu TVA  și prețul la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Este posibilă depunerea ofertei pentru tot spectrul de servicii solicitate sau, după caz, doar pentru un anumit tip de servicii, în funcție de specializarea ofertantului. Va fi apreciată indicarea a 2 - 3 variante pentru fiecare produs.

Terre des hommes Moldova va încheia Contracte Cadru pentru servicii de realizare a produselor promoționale la solicitare, în baza necesităților organizației. Perioada de contractare – 12 luni, din data semnării contractului, cu posibilitate de extindere.
 

Oferta mai trebuie să includă:

 • Extras din Registrul de stat (copia);
 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice).

Criterii de evaluare:

 • Dosarul complet, conform cerințelor specificate;
 • Experiență în domeniu;
 • Oferta financiară;
 • Calitatea materialelor propuse;
 • Portofoliul;
 • Clienți anteriori/recomandările de la alți clienți;
 • Disponibilitatea de a presta servicii în timpi restrânși;
 • Avantaje în cazul semnării contractului.

Oferta va fi expediată la adresa de e-mail mda.office@tdh.ch, cu mențiunea Oferta de prețuri pentru servicii de realizare a produselor promoționale (merchandisere)”.

Data limită de depunere a ofertelor31 martie 2023, ora 18:00 

Ofertele incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Relații la telefon: 069306482