Politica de Protecţiei a Copilului a Fundației „Terre des hommes”

Fundația Terre des hommes consideră inacceptabilă orice formă de violență împotriva copiilor. Indiferent de tipul de violență – fizică, sexuală, psihică sau neglijare – doar un cadru exact și consistent de politici le poate preveni și combate eficient.

Vă prezentăm Politica de Protecție a Copilului cu procedurile sale aferente, valabile pentru toate operațiunile și activitățile derulate de sau în numele fundației umanitare pentru copii Terre des hommes, atât în Elveția, cât și în alte state.

Politica reafirmă și consolidează angajamentul organizației noastre de a promova și garanta securitatea copiilor și de a-i proteja împotriva oricăror forme de vătămare și violență. Este un angajament de maximă importanță pentru Terre des hommes care consideră protecția copiilor, promovarea bunăstării și garantarea drepturilor lor ca fiind piloni ai activității sale.

Scopul politicii și a procedurilor sale aferente este de a reglementa modul de derulare a activității organizației astfel, încât copiii cu care intrăm în contact (direct sau indirect) să fie protejați și să fie luate cele mai potrivite măsuri în direcția aceasta, iar măsurile întreprinse de noi pentru implementarea programelor sau activităților la nivel instituțional să nu aducă nici un prejudiciu situației copiilor.

Vă rugăm să faceţi cunoştinţă cu Politica de Protecţie a Copilului (poate fi descărcată mai jos).

Data publicării