Promovarea şi protecţia drepturilor copiilor în cadrul sistemului de justiţie al Republicii Moldova

Noutăți și publicații relevante

Situația copilului delincvent în sistemul justiției penale constituie o preocupare continuă pentru autoritățile naționale și societatea civilă, în ultimii ani Republica Moldova întreprinzând o serie de reforme și acțiuni în vederea protejării acestui subiect sensibil în sfera penală. Chiar dacă...