Safeguarding Hub pentru Europa de Est

Noutăți și publicații relevante

Terre des hommes Moldova a desfășurat cu succes, pe parcursul verii 2023, o serie de instruiri substanțiale în cadrul Programului Safeguarding Hub pentru Europa de Est. Cu accent deosebit pe garantarea siguranței (Safeguarding), organizația și-a reafirmat angajamentul să asigure starea de bine și...
Terre des hommes Moldova și Programul Safeguarding Hub pentru Europa de Est au organizat, la 5 aprilie, o masă rotundă la care reprezentanții mai multor organizații și instituții publice au discutat despre riscurile privind garantarea siguranței (safeguarding) persoanelor de etnie romă refugiate...
Persoanele refugiate cu dizabilități sunt cele mai vulnerabile în fața riscurilor de safeguarding, tot ele fiind și în incapacitate de a raporta abuzuri. Contextele în care sunt cel mai expuse sunt legate de: transport, cazare, accesul la medicație și terapii, accesul la informație, pregătirea...