Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni

EVA project

Scopul proiectului este de a susține societatea civilă locală din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor.

Prin consolidarea capacităților societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare de durată a actorilor interesați locali în promovarea culturii toleranței zero față de violență și va crea un climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive vor fi considerate drept inacceptabile.

Ce ne propunem:

  • Consolidarea capacităților și cunoștințelor a cel puțin opt organizații locale ale societății civile în domeniul egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor prin metode de instruire, mentorat și tutorat comprehensive și adaptate;
  • Suport acordat pentru cel puțin opt organizații locale ale societății civile în elaborarea și testarea de noi abordări față de schimbarea și provocarea comportamentelor și normelor stereotipe de gen prevalente în comunitățile locale, prin implementarea inițiativelor inovatoare care fortifică drepturile femeilor și abilitarea acestora.

Activități:

  • Evaluarea necesităților celor opt organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni. În baza rezultatelor evaluării, va fi schițat și planificat un program de consolidare a capacităților;
  • Implementarea unui program de consolidare a capacităților pentru cele opt organizații locale;
  • Suport prin mentorat și tutorat pentru proiectarea inițiativelor comunitare;
  • Susținerea inițiativelor comunitare inovatoare;
  • Implementarea inițiativelor inovatoare locale;
  • Identificarea și diseminarea bunelor practici și istorii de succes.

Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni” este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în perioada august 2021 - noiembrie 2022, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului „EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women.

Noutăți și publicații relevante

În perioada mai – august 2022, opt organizații locale din raioanele Cahul și Ungheni, partenere în cadrul proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, au beneficiat de un program de instruire constituit din 5 module la tema egalității de gen. Programul a...