MYCS: Moldova Youth Civil Society – pentru o societate civilă de tineret mai puternică

Proiectul „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică” este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), România și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. 

 

Obiectivele proiectului:   

  • Capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) de tineret pentru a identifica mai bine necesitățile și a proiecta servicii și programe de participare calitativă, incluzivă și reziliență pentru tineri. 

  • Susținerea OSC-urilor și a grupurilor informale de tineret pentru a presta servicii,  a promova participarea de durată a tinerilor și a mobiliza comunitățile. 

  • Crearea unui mediu favorabil pentru o mai bună participare, colaborare și învățare între OSC-uri, autoritățile locale și tineri. 

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul prevede implicarea următoarelor grupuri țintă:   

  • Organizațiile societății civile naționale, regionale și locale, cum ar fi OSC-uri de tineret, Centre de tineret, OSC-uri interesate de promovarea participării tinerilor, Consilii de tineret, Consilii ale studenților, etc., precum și grupurile comunitare informale de tineret. 

  • Profesioniștii din sectorul de tineret, cum ar fi specialiști în domeniul tineretului, manageri de OSC, liderii informali de tineret. 

  • Autoritățile publice locale (APL) din comunitățile participante, care vor fi implicate în activități de rețea.  

În mod indirect, proiectul va aduce beneficii comunităților în general, tinerilor și tinerelor (inclusiv tineri și tinere cu dizabilități, din familii vulnerabile, cu oportunități reduse, NEET, din comunitatea de romi, etc.). Cel puțin 2 000 de tineri vor beneficia de servicii/programe la nivel local. Pe termen lung, toate grupurile vulnerabile urmează să beneficieze în urma unei mai bune participări a tinerilor. 

Activitățile prevăzute  

Proiectul va capacita OSC-urile de tineret să-și identifice mai bine necesitățile și să proiecteze servicii și programe de participare calitativă, incluzivă și reziliență pentru tineri. OSC-urile de tineret vor beneficia de un amplu program de consolidare a capacităților, la nivel de bază, precum și de suport avansat, ajustat necesităților lor. OSC-urile vor putea, de asemenea, participa la un Hackathon civic în cadrul căruia vor fi instruiți cu privire la dezvoltarea programatică și instituțională: cum să identifice mai bine necesitățile tinerilor, folosind metode informale, cum să planifice servicii inovatoare de outreach, cum să elaboreze intervenții incluzive și sensibile la gen, cum să digitalizeze serviciile; cum să evalueze capacitățile organizației/grupului lor, cum să asigure un management eficient, cum să comunice, etc. 

Proiectul va susține financiar OSC-urile și grupurile informale de tineret pentru a presta servicii, a promova participarea durabilă a tinerilor și a mobiliza comunitățile. OSC-urile și grupurile informale de tineret vor beneficia de suport financiar în cadrul unei scheme de sub-granturi și mentorat/coaching de follow-up pentru implementarea granturilor. Suportul financiar acordat terților este scopul principal al acestei acțiuni. Va fi aplicată o schemă specifică de sub-grantare pentru OSC-uri și separat pentru grupurile informale pentru a susține un spectru larg de organizații, precum și prestarea de servicii, inițiative de advocacy și mobilizarea grupurilor informale. Organizațiile vor fi încurajate să acționeze în consorțiu în vederea participării sporite a tinerilor la nivel local. Asistența de follow-up va fi acordată prin acțiuni de coaching, mentorat și monitorizare și evaluare la nivel programatic și financiar/administrativ. 

Proiectul va crea un mediu favorabil pentru o mai bună participare, colaborare și învățare între OSC-urile de tineret, autoritățile locale și tineri. Ne propunem să conectăm OSC-urile și grupurile informale de tineret, să le inspirăm să lucreze în parteneriate, să-și împărtășească cunoștințele, precum și provocările, să-i încurajăm să se implice cu autoritățile locale și cu alți actori relevanți din comunitate, să formeze coaliții și să-și facă mai puternică vocea lor comună. Va fi susținută o rețea informală de OSC-uri și grupuri informale care vor face schimburi între ei, precum și cu colegii relevanți din România. 

Rezultate așteptate

La finalul proiectului:  

  • 25 de OSC-uri de tineret din Moldova vor avea capacități consolidate de a identifica mai bine necesitățile și de a proiecta servicii și programe de participare calitativă, incluzivă și reziliență a tinerilor. 

  • Cel puțin 10 acțiuni locale axate pe prestarea serviciilor, promovarea participării de durată a tinerilor și mobilizarea comunităților vor fi animate prin intermediul schemei de granturi. 

  • Vor exista mecanisme funcționale de colaborare și de învățare între actorii relevanți din domeniul tineretului. 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Noutăți și publicații relevante

În luna mai se coc nu doar cireșele pe ram, dar și rezultatele pentru alte trei grupuri de inițiativă din proiectul MYCS. Vrem să împărtășim în materialul de mai jos, de câtă implicare, creativitate și ambiția au dat dovadă, dar mai ales, ce au reușit să facă pentru comunitatea lor de tineri....
Și în acest an, de Ziua Europei, v-am dat întâlnire în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Adunați sub umbrela Europei, împreună cu alte ONG-uri, instituții publice și ambasade ale statelor membre, am celebrat pacea și unitatea pe continet. De dimineață și până după-amiază, pavilionul Terre des...
În toamna trecută și-au plantat ideea, iar la mijloc de iarnă, la doar câteva luni, adună deja rezultatele. Două dintre grupurile de inițiativă locale, din #spațiul3, au implementat cu succes activitățile din proiectele destinate tinerilor. Echipa „Debaters” s-a ales cu un club de dezbateri...
Terre des hommes Moldova anunță lansarea unui apel deschis pentru acordarea de granturi în cadrul proiectului „MYCS: Moldova Youth Civil Society - pentru o societate civilă a tineretului mai puternică."  Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor....
Fundația Terre des hommes Moldova anunță apelul pentru acordare de granturi pentru OSC-uri de tineret în cadrul proiectului „MYCS: Moldova Youth Civil Society - pentru o societate civilă de mai puternică.  Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor....
Bine ai venit în #spațiul3 – locul unde ideea ta pentru a schimba #sprebine situația tinerilor din comunitatea ta ia amploare!  Terre des hommes Moldova și partenerii săi – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) – lansează al...